Kunders rätt till tillgång till sina uppgifter

Esbo stad samlar in och behandlar personuppgifter om sina kunder endast i den utsträckning det är behövligt för att producera tjänster. Personuppgifter behandlas enligt registrets användningsändamål. Staden har gjort upp dataskyddsbeskrivningar över registren enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Kunden har rätt att veta vilka uppgifter som samlas in om honom eller henne. Om uppgifterna är felaktiga kan kunden kräva att uppgifterna rättas.

Om insamlingen av uppgifter baserar sig på samtycke kan kunden när som helst återkalla sitt samtycke och kräva att uppgifterna om honom eller henne raderas. Största delen av stadens tjänster grundar sig på en rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. I dessa fall har kunden inte rätt att kräva att uppgifterna om honom eller henne raderas.

Kunden kan lämna in sin begäran om uppgifter:

Kunden kan hämta de uppgifter han eller hon begärt i registraturen eller på servicepunkten. Alternativt kan uppgifterna postas till kunden.

Observera att social- och hälsovårdssektorn har sin egen process för begäran om uppgifter: Klienters och patienters rätt till information.