Hälsoundersökning inför uppbåd

På den här webbtjänsten kan du boka, flytta eller kontrollera en tid för hälsoundersökningen inför uppbåd. Du kan boka tiden när du har fått kallelsen till uppbådet. Med samma inloggning kommer du också till Hälsomappen och Beställning av gratis sjukvårdsartiklar.

På den här webbtjänsten kan du

  • boka, flytta eller kontrollera en tid för hälsoundersökningen inför uppbåd. Du kan boka tiden när du har fått kallelsen till uppbådet.

Försvarsmakten kräver att alla som kallas till uppbåd genomgår en hälsoundersökning före uppbådet. På hälsoundersökningen definieras din tjänsteduglighetsklass och man försöker upptäcka och beakta eventuella riskfaktorer i ditt hälsotillstånd. Hälsoundersökningen av studerande utförs i gymnasier och yrkesläroanstalter och av andra på hälsostationen.

Hälsoundersökningen är tudelad, den första utförs av en hälsovårdare och den andra av en läkare. Hela undersökningen tar omkring 40 minuter.

Tag med dig till hälsoundersökningen

  • försvarsmaktens blankett "Frågeformulär för beväringstjänst och utredning av hälsotillstånd" som du fick med kallelsen, färdigt ifylld
  • legitimation
  • eventuella handlingar som gäller ditt hälsotillstånd, såsom sammandrag av journaler och undersökningar hos den specialiserade sjukvården eller på privata läkarstationer.

Om du använder glasögon eller kontaktlinser ska du vara beredd på att din syn kontrolleras både med och utan dem. Du måste vara utan kontaktlinser i 3–4 timmar före synkontrollen.

Hälsoundersökningen inför uppbåd är gratis. Oanvänd tid som inte avbokas i tid kostar 51,40 euro

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                     


 

Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.