MinEkonomi

MinEkonomi är ekonomi- och skuldrådgivningens webbtjänst. Där får du information och handledning om kontroll över den egna ekonomin. För att använda tjänsten måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

När du är inloggad kan du ställa frågor till ekonomi- och skuldrådgivaren och läsa svaren på vanliga frågor.

Boka ett möte med ekonomi- och skuldrådgivaren, tfn 0800 9 3488 mån–tors kl. 10–12. När du bokar ett möte med ekonomi- och skuldrådgivaren får du tillgång till ett webbformulär som du kan använda för att skicka uppgifter om din ekonomi inför mötet. Observera att det inte räcker att du sänder oss uppgifterna för att du ska bli klient hos ekonomi- och skuldrådgivningen.

Esbo stads ekonomi- och skuldrådgivning ger dig handledning för att klara upp problem med din ekonomi. Du får också råd om hur du ska planera din ekonomi så att du kan undvika betalningssvårigheter i fortsättningen.

Webbläsare som MinEkonomi fungerar med

Min Ekonomi fungerar med vissa webbläsare. För säkerhetens och funktionalitetens skull rekommenderar vi de nyaste versionerna.

Webbläsare som stöds fullt ut:

  • Internet Explorer (version 9 och nyare)
  • Firefox (version 32 och nyare)
  • Chrome (version 36 och nyare)

Webbläsare som stöds delvis:

  • Safari
  • Opera

Du kan kontrollera vilken version du har på webbläsarens egen meny.

Tjänstens art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Upplysningar

Ekonomi- och skuldrådgivningens tidsbokning och rådgivning, tfn 0800 9 3488 mån–tors kl. 10–12.

Ge respons om Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster.

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons på den här länken,

till 

sotet.sahkoinenasiointi@esbo.fi

eller på tfn 043 826 9082.