MittNätverk

MittNätverk är social- och hälsovårdssektorns webbtjänst där du kan kommunicera med ditt nätverk enkelt och snabbt. Tjänsten är för tillfället tillänglig endast för en begränsad målgrupp. Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Tjänsten är avsedd för barnfamiljer och föräldrar som väntar barn och för deras nätverk av anställda och närstående.  Tjänsten testas under år 2015 av särskilt utvalda kunder. Tjänsten syns endast hos dem som registrerats som användare. När du loggar in med dina nätbankskoder eller med ditt mobilcertifikat kan du på ett pålitligt sätt diskutera din situation med ditt nätverk. Diskussionerna kan endast läsas av de personer som du har godkänt att delta i nätverket.  

MittNätverk ingår i webbtjänsten MinGuide.

Webbläsare som MittNätverk fungerar med

MittNätverk fungerar med vissa webbläsare. För säkerhetens och funktionalitetens skull rekommenderar vi de nyaste versionerna.

Webbläsare som stöds fullt ut:

  • Internet Explorer (version 9 och nyare)
  • Firefox (version 32 och nyare)
  • Chrome (version 36 och nyare)

Webbläsare som stöds delvis:

  • Safari
  • Opera

Du kan kontrollera vilken version du har på webbläsarens egen meny (Om [webbläsarens namn]). I Mac kan du kontrollera vilken version du har på webbläsarens Apple-meny (Om ...).

Tjänstens art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi

 

Upplysningar

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons på den här länken,

till
sotet.sahkoinenasiointi@esbo.fi

eller på tfn 043 826 9082.