Rådgivningens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du kontrollera bokade tider hos mödra- och barnrådgivningen för dig eller barnet, boka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 1 års ålder, boka, flytta eller avboka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 2, 3, 5 och 6 års ålder.

Du kan nu boka tid för en influensavaccinering.

På den här webbtjänsten kan du

  • kontrollera bokade tider hos mödra- och barnrådgivningen för dig eller barnet
  • boka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 1 års ålder
  • boka, flytta eller avboka en tid regelbunden hälsokontroll vid 1.5 års ålder. Månaden före barnets födelsemånad får ni via posten tillsänt förhandsmaterialet för hälsogranskningen. Med hjälp av materialet kan ni bekanta er med och förbereda er för granskningens teman
  • boka, flytta eller avboka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 2, 3, 5 och 6 års ålder. Tidsbokningen är öppen en månad före och en månad efter den månad då barnet fyller år, det vill säga i sammanlagt tre månader
  • boka tid för influensavaccination.

Du kan också boka tid per telefon 09 816 228 00 vardagar kl. 8.30–14.30. Kontakta telefontjänsten

  • om du inte kommer åt att boka en tid för barnet på webbtjänsten
  • om du behöver en förlängd mottagningstid
  • om du behöver betjäning på ett annat språk än finska eller svenska.
  • om det är första gången du besöker en mödra- och barnrådgivning i Esbo.

Nätbokningen av tider på rådgivningsbyrån Aurora fungerar begränsat medan renoveringen pågår där. Läs mera: Rådgivningen Aurora stängs tills vidare

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa.

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                

Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.