Mental- och missbruksvårdens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du kontrollera, avboka och flytta en mottagningstid hos mental- och missbruksvården för dig eller dina barn under 14 år eller andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten eller boka tid till sjukskötarens mottagning hos mental- och missbruksvården.

På den här webbtjänsten kan du

  • kontrollera, avboka och flytta en mottagningstid hos mental- och missbruksvården för dig eller dina barn under 14 år eller andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten
  • boka tid till sjukskötarens mottagning hos mental- och missbruksvården

Vid problem med inloggningen kan du kontakta mental- och missbruksvårdens tidsbokning, tfn 09 816 313 00 vardagar kl. 8–16 eller per e-post sotet.sahkoinenasiointi@espoo.fi.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                


 

Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.