MinGuide

MinGuide är rubriken för social- och hälsovårdssektorns webbtjänster.

De är avsedda för individuell handledning och rådgivning.

I det här skedet har vi fem webbtjänster: 

 • MinEkonomi
  information och handledning om kontroll över den egna ekonomin
 • MittNätverk
  nätverksstöd för barnfamiljer och familjer som väntar barn
 • MinRådgivning
  på MinRådgivning får familjer som väntar barn viktig information om besök på rådgivningsbyrån, graviditet och föräldraskap
 • MinSkolhälsa
  enkät med förhandsuppgifter för hälsoundersökning av elev som börjar skolan; enkäten fylls i av föräldrarna eller vårdnadshavarna på webben
 • MinVäg
  stöd och råd bland annat i ärenden gällande sysselsättning och livshantering

För att använda tjänsterna måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Webbtjänsterna fungerar med vissa webbläsare. För säkerhetens och funktionalitetens skull rekommenderar vi de nyaste versionerna.

Webbläsare som stöds fullt ut:

 • Internet Explorer (version 9 och nyare)
 • Firefox (version 32 och nyare)
 • Chrome (version 36 och nyare)

Webbläsare som stöds delvis:

 • Safari
 • Opera

Du kan kontrollera vilken version du har på webbläsarens egen meny.

Tjänstens art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.


mobiilivarmenne.fi (på finska)

Upplysningar

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons på den här länken,

till

sotet.sahkoinenasiointi@esbo.fi

eller på tfn 043 826 9082.