MinRådgivning

MinRådgivning är en informationsbank på webben för modrar som väntar barn.

I tjänsten hittar du viktig information om besök på rådgivningsbyrån, graviditet och föräldraskap. Här kan du också kontrollera den bokade tiden för ditt första besök på rådgivningsbyrån och förbereda dig för besöket genom att fylla i en blankett med förhandsuppgifter.

Du får tillgång till tjänsten MinRådgivning då du bokar tid för ditt första besök genom rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8162 2800 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift). Rådgivningens telefontjänst betjänar vardagar 8.30–14.30.

För att använda tjänsten måste du autentisera dig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Mödrarådgivningens tjänster är avsedda för familjer som väntar barn. På rådgivningsbyrån följer vi med graviditeten och diskuterar familjens hälsa och välbefinnande och föräldrarollen. 

Webbläsare, där MinRådgivning fungerar

Webbläsare som stöds fullt ut är de två nyaste huvudversionerna av följande webbläsare:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Chrome

Webbläsare som stöds delvis:

  • Safari
  • Opera

Om du försöker använda tjänsten med någon annan webbläsarversion än de på listan, förhindras det och du hänvisas till att uppdatera din webbläsare.

Tjänstens art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Support för MinRådgivning

Om du har frågor om sakinnehållet kan du lämna respons här.

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons här,

på adressen 
sotet.sahkoinenasiointi@esbo.fi

eller på tfn 043 826 9082.