Tidsbokning inom studerandehälsovård

På den här webbtjänsten kan du kontrollera, flytta, konfirmera eller avboka tider hos studerandehälsovården eller boka tid hos studerandehälsovården om du redan varit kund hos Esbo stads hälsovård och du studerar i Laurea i Otnäs eller Alberga, Metropolia i Alberga eller Omnias i Esbo.

På den här webbtjänsten kan du

  • kontrollera, flytta, konfirmera eller avboka tider hos studerandehälsovården
  • boka tid hos studerandehälsovården om du redan varit kund hos Esbo stads hälsovård och du studerar i Laurea i Otnäs eller Alberga, Metropolia i Alberga eller Omnias i Esbo.

Du kan boka tid för

  • vaccinering
  • salmonellaintyg
  • avlägsnande av suturer
  • rådgivning om sexuell hälsa
  • rådgivning om vaccinering
  • hälsoundersökning
  • inledande av prevention

Till studerande på första årskursen skickar hälsovårdaren en frågeblankett om hälsan till den e-postadress som läroanstalten har meddelat. Den studerande får därefter ett gensvar och en kallelse till hälsoundersökning. Studerande i yrkeshögskolor och vuxenvuxenutbildningsinstitut kallas till hälsoundersökning vid behov. Du kan konfirmera den föreslagna tiden eller boka en ny tid på den här webbtjänsten.

För en oanvänd tid för en person över 15 år som inte avbokas i tid kan vi fakturera 51,40 euro. Avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 15.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                        


 

Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.