Ansökan om båtplats

Via E-tjänsten kan man ansöka on båtplats,båtvagnspalts och vinteruppläggningsplats som förvaltas av Esbo idrotsstjänster

Ansökan om båtplatser börjar 1 vardagen i mars klockan 8.00 och slutar 30 semptember.

 

Användningen av e-tjänsten krävs stark autentisering. Autentisering med egna nätbankskoder.