Ansök om hyresunderstöd för en idrottslokal

E-ansökan om hyresunderstöd för en idrottslokal
Ansök om hyresunderstöd för en idrottslokal på vår e-tjänst. Övriga idrottsunderstöd ska sökas med pappersblanketter som finns i pdf-format.

Hyresunderstöd för idrottslokaliteter kan sökas via webbtjänsten. Ansökan ska i första hand lämnas in via webbtjänsten. Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.
Fungerar på följande webbläsare: Chrome och Firefox.
Tills vidare söks övriga understöd för idrott på pdf-blanketter.

Ansökan

Vid den första inloggningen ska registrerade idrottsföreningar mata in basuppgifterna om idrottsföreningen och den ansvariga personens personuppgifter. Obligatoriska bilagor är föreningens stadgar och uppgifter om styrelsen. Därefter kan kan du fylla i, underteckna och skicka ansökan. Idrottsföreningen svarar för uppgifternas riktighet och uppdateringen av uppgifterna.

Obs! Bankskydd kan förhindra infogning av bilagor. Inaktivera bankskyddet innan du fogar in bilagorna.

Rådgivning ges per e-post liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi samt per telefon 09 816 52103 måndagar och onsdagar klockan 12.30-15 och torsdagar klockan 9-11.

Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.