Rekryteringens chat – kanal

Du kan fråga Esbo stad hur du söker jobb genom att ringa eller skicka meddelande via rekryteringens chat.

Du kan fråga Esbo stad hur du söker jobb genom att ringa eller skicka meddelande via rekryteringens chat. Du hittar chat-kanalen från Esbo stads internetsidor från ”Esbo stad som arbetsgivare”. Då rekryteringen inte är på plats, kan du skicka din fråga via email.

Kontaktuppgifter

Öppet:
24 t/dygn