Anskaffningsförslag till Esbo stadsbibliotek

Innan du ger ett anskaffningsförslag, kontrollera i HelMet-databasen (www.helmet.fi), om den medieenhet du önskar redan finns i något HelMet-bibliotek.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.