Ansökan om kulturunderstöd

Sammanslutningar med FO-nummer kan ansöka om projekt- och utvecklingsunderstöd för kultur på webben 3.2.2020–31.8.2020 kl. 15.45. Sammanslutningarna ska i första hand lämna in ansökan via webbtjänsten.

I webbansökan ingår understöd för lokal kultur, understöd för hobbyverksamhet inom konst samt utvecklingsunderstöd till yrkesmässiga aktörer.

Webbansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd utvecklas och utvidgas senare till privatpersoner och arbetsgrupper. Tills vidare ska andra ansökningar om kulturunderstöd och redogörelserna för alla understöd göras på pdf-blanketter.

För autentisering behövs nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Vid den första inloggningen ska sökanden spara basuppgifterna om den registrerade sammanslutningen och de ansvariga personernas personuppgifter samt som obligatoriska bilagor bifoga sammanslutningens stadgar och styrelsens uppgifter.

Obs! Bankskydd kan förhindra infogning av bilagor. Inaktivera bankskyddet innan du fogar in bilagorna.

Sammanslutningen svarar för uppgifternas riktighet och uppdateringen av uppgifterna.

Ansökan

Projekt- och utvecklingsunderstöd för sammanslutningar kan sökas på webben från måndag 3.2.2020. Ansökningstiden går ut måndag 31.8.2020 kl. 15.45.

Spara först uppgifterna om sammanslutningen, sedan kan du fylla i ansökan, underteckna den och skicka den via systemet.

Du kan ladda ner en snabbanvisning om webbansökan under Bilagor på denna webbsida.

Rådgivning

Mer information finns här >

Rådgivning ges per e-post kulttuuriavustukset[at]espoo.fi samt per telefon 043 827 1080 eller 043 827 0614.

Avustusklinikka logo

Kulturens understödsklinik är ett rådgivningsevenemang som är öppet för alla. Vi ordnar den vid följande tidpunkter:
tors 5.3 kl. 15.00–18.30, plats: Biblioteket i Iso Omena, Mattby och tis 5.5 kl. 15.00–18.30, plats: Sellobiblioteket, Alberga.

På understödskliniken erbjuds också stöd för användningen av ansökningstjänsten på webben. Du kan delta vid en tidpunkt som är lämplig för dig inom ramen för rådgivningsevenemanget utan förhandsanmälan.