Ansökan om kulturunderstöd

Webbansökan om projektunderstöd
 

Projektunderstöd för kultur kan sökas via webbtjänsten 1.2. – 31.8.2021 kl 15:45. Ansökan ska i första hand lämnas in via webbtjänsten.

I webbansökan ingår understöd för lokal kultur, understöd för verksamhet för kulturell välfärd samt utvecklingsunderstöd till yrkesmässiga aktörer. 

Webbansökan om årligt understöd 
för hembygdsföreningar och konst- och kulturföreningar
 

Föreningar kan ansöka om årligt understöd 2022 via webbtjänsten från 1.4.2021. Ansökningstiden går ut den 30.9.2021 kl. 15.45.

Fungerar på följande webbläsare: Chrome och Firefox.

Tills vidare söks övriga kulturunderstöd på pdf-blanketter. Också redogörelserna för användningen av understöd görs på pdf-blanketter.

Ansökan
 

Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Vid den första inloggningen ska registrerade sammanslutningar mata in basuppgifterna om sammanslutningen och den ansvariga personens personuppgifter samt som obligatoriska bilagor bifoga sammanslutningens stadgar och styrelsens uppgifter. Därefter kan ansökan fyllas i, undertecknas och skickas via systemet. Sammanslutningen svarar för uppgifternas riktighet och uppdateringen av uppgifterna.
Obs! Bankskydd kan förhindra infogning av bilagor. Inaktivera bankskyddet innan du fogar in bilagorna.

Om sökanden är en privatperson eller en arbetsgrupp, ska sökandens basuppgifter uppges på ansökningsblanketten. Basuppgifter om privatpersoner och arbetsgrupper ska alltid matas in i samband med en ny ansökan.

Rådgivning
 

Mer information finns här >

Rådgivning ges per e-post kulttuuriavustukset[at]espoo.fi samt per telefon p. 040 639 3007 (24.6. – 30.7.2021) när ansökningsperioden har öppnats.

Kulturens understödsklinik är ett rådgivningsevenemang som är öppet för alla. Där kan du fråga om Esbo stads kulturunderstöd.

Följande evenemang i augusti. Mer information på vår webbplats.Ingen förhandsregistrering. Kom eller gå med oss ​​vid en tid som passar dig!