Fjärrlån åt Esbo stadsbiblioteks kunder

Verk som inte finns i Esbo stadsbibliotek eller andra bibliotek i huvudstadsregionen kan man be att få fjärrlåna från annat bibliotek antingen från Finland, Sverige eller Norge. Du kan gå till ditt närmaste bibliotek i Esbo och fylla i en beställningsblankett för fjärrlån. Du kan även använda vårt webbformulär. Däremot kan du inte beställa fjärrlån per telefon eller e-post.

Du kan gå till ditt närmaste bibliotek i Esbo och fylla i en beställningsblankett för fjärrlån. Du kan även använda vårt webbformulär. Däremot kan du inte beställa fjärrlån per telefon eller e-post.

Du kan beställa böcker, ljudinspelningar, noter, mikrofilmkort mm. Av tidskrifts- och tidningsartiklar kan du beställa papperskopior, de flesta bibliotek lånar nämligen inte ut tidningar eller tidskrifter. Akademiska och andra lärdomsprov levereras ofta i form av mikrofilmkort. Dem kan du läsa på Sello biblioteks läsapparater.

Fjärrlånen är avgiftsbelagda.

Tjänstens information 

Tjänsten kräver ingen identifiering.