Fråga bibliotekarien

Fråga bibliotekarien är en virtuell referenstjäns. Fråga vad du vill, du får svar inom tre arbetsdagar.

Fråga bibliotekarien är bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst. I tjänsten deltar 51 kommunbibliotek och 21 andra bibliotek.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.