Registerbeskrivningar för e-tjänsterna

I avsnittet E-tjänster har registerbeskrivningarna för Esbo stad sammanställts i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999).

Registerbeskrivningarna i enlighet med personuppgiftslagen läggs fram i staden som dataskyddsbeskrivningar enligt dataombudsmannens anvisning. De registerbeskrivningar som krävs enligt offentlighetslagen och offentlighetsförordningen är datasystembeskrivningar.

De dataskyddsansvariga upprätthåller beskrivningarna och ser till att de är uppdaterade. En länk till utövande av rätten till insyn finns på dataombudsmannens webbplats.

De flesta av stadens registerbeskrivningarna har publicerats endast på finska.

Så här söker du skadestånd

Patientförsäkringen: Sökande av ersättning

Så här kontrollerar och korrigerar du dina uppgifter

Begäran om kontroll av registeruppgifter i personregistret (doc, 48 Kt)

Begäran om utredning av loggregister (doc, 58 Kt)

Yrkande på rättelse av registeruppgifter i personregistret (doc, 47 Kt)