Wilma

Alla skolor använder den elektroniska nättjänsten Wilma för att stöda samarbetet mellan hem och skola.

Med hjälp av Wilma kan vårdnadshavarna följa elevens eller studerandes studieprestationer, granska och reda ut frånvaro, skicka meddelanden till läraren, läsa meddelanden från lärarna samt få information från  skolan.

Elever och studerande väljer kurser i Wilma, ser sina studieprestationer, läser meddelanden och kommunicerar med lärarna. Lärarna registrerar bedömningar och frånvaron samt kommunicerar med elever och lärare. Wilma kan även användas via smarttelefon med Wilma-appen.

Som förälder får du inloggningsuppgifter till Wilma via skolan (När barnet ska börja i åk 1 sänds inloggningsuppgifter direkt till föräldern).

Wilma-instruktion för vårdnadshavare och studerande (länk till serviceproducentens webbplats)

Ofta ställda frågor (länk till serviceproducentens webbplats)

Esbo stads dataskyddsbeskrivningar hittar du på denna sida: Dataskyddsbeskrivningar.