Dagvårdsansökan

Med den elektroniska ansökningsblanketten kan du ansöka om dagvård för ditt barn.

Observera att barnet kan ha en ansökan åt gången i systemet. Vårdnadshavare kan vid behov ändra uppgifter i en ansökan som redan lämnats in genom att logga in i systemet.

Med den elektroniska ansökningsblanketten man kan söka plats till

  • kommunalt daghem
  • kommunal familjedagvård
  • kommunal gruppfamiljedagvård
  • ett sådant privat köpavtalsdaghem, som använder stadens ansökningssystem

Ansökan om dagvårdsplats kan lämnas året runt. Ansökan ska dock lämnas senast fyra månader innan vården behövs.

OBS! För att få fram de svenska dagvårdsalternativen måste ett svenskt område väljas. De finska områdena presenterar endast finska dagvårdsalternativ.

Med avgiftskalkylatorn kan du räkna ut klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 7 timmar) och för halvtid (max 5 timmar).

Mer information om småbarnspedagogik samt kundtjänstens kontakuppgifter hittar du på esbo.fi/smabarnspedagogik

Beslut
Du får ett skriftligt beslut om platsen via Suomi-fi-meddelandetjänsten. Om du inte tagit i bruk Suomi.fi-tjänsten får du beslutet via posten.