Dagvårdsansökan

Med den elektroniska ansökningsblanketten kan du ansöka om dagvård för ditt barn.

Med den elektroniska ansökningsblanketten man kan söka plats till

  • kommunalt daghem
  • kommunal familjedagvård
  • kommunal gruppfamiljedagvård
  • ett sådant privat köpavtalsdaghem, som använder stadens ansökningssystem

Ansökan om dagvårdsplats kan lämnas året runt. Ansökan ska dock lämnas senast fyra månader innan vården behövs.

OBS! För att få fram de svenska dagvårdsalternativen måste ett svenskt område väljas. De finska områdena presenterar endast finska dagvårdsalternativ.

Med avgiftskalkylatorn kan du räkna ut klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 7 timmar) och för halvtid (max 5 timmar).

Tjänstens information

Kräver ingen identifiering.