Förskoleansökan

Med den elektroniska ansökningsblanketten kan du ansöka till förskolan och kompletterande dagvård.

Tilläggsuppgifter om tjänsten
Om ditt barn är i behov av kompletterande dagvård, utöver förskoletiden (kl. 9-13), ska du ansöka om det även om ditt barn redan har en dagvårdsplats.

Du ansöker om dagvårdsplatsen på samma blankett som används för förskoleansökan.