Förskoleansökan

Med den elektroniska ansökningsblanketten kan du ansöka till förskolan och kompletterande småbarnspedagogik.
Anmälan till förskolan för läsåret 2021-2022 sker 8-20.1.2021. I första hand behandlas ansökningar som kommit in under anmälningstiden. 
 

Tilläggsuppgifter om tjänsten
Om ditt barn är i behov av kompletterande småbarnspedagogik, utöver förskoletiden (kl. 9-13), ska du ansöka om det även om ditt barn redan har en plats inom småbarnspedagogik.

Du ansöker om platsen inom småbarnspedagogik på samma blankett som används för förskoleansökan.

Observera att till skillnad från informationen i broschyren som skickats hem till blivande förskoleelever, kan förskoleelever inte anmälas till undervisning i eget modersmål från hösten 2021. Undervisning i eget modersmål ordnas från årskurs 1. Vi beklagar den felaktiga informationen. 

Mer information om förskoleundervisning samt kundtjänstens kontaktuppgifter hittar du på esbo.fi/forskola.