Förskoleansökan

Med den elektroniska ansökningsblanketten kan du ansöka till förskolan och kompletterande småbarnspedagogik.
Anmälan till förskolan för läsåret 2020-2021 sker 8-20.1.2020. I första hand behandlas ansökningar som kommit in under anmälningstiden. Om ditt barn är i behov av förskoleundervisning under våren 2020 ska ansökan göras med en pappersblankett.
 

Tilläggsuppgifter om tjänsten
Om ditt barn är i behov av kompletterande småbarnspedagogik, utöver förskoletiden (kl. 9-13), ska du ansöka om det även om ditt barn redan har en plats inom småbarnspedagogik.

Du ansöker om platsen inom småbarnspedagogik på samma blankett som används för förskoleansökan.