Anmälan om behov av socialvård

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annan persons livskompetens, användning av rusmedel, försörjning eller barnens situation? Du kan göra en anmälan till Esbo stads socialtjänster, så socialtjänsternas personal kan bedöma vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

Den här tjänsten är avsedd för situationer där den hjälpbehövande personen inte har gett sitt samtycke till att du gör en anmälan. Om den hjälpbehövande personen har gett sitt samtycke, gå till tjänsten Kontakt med myndighet som ansvarar för socialvården.

Obs!
Blanketten för anmälan om behov av socialvård har flyttats till ett nytt ställe. Klicka på knappen Till webbtjänsten, så kommer du direkt till den nya tjänsten Omapalvelu. Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska. Om knappen ”Till webbtjänsten” inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.

Du kan se på de gamla uppgifterna via denna länk.

Äldre uppgifter syns inte via den nya blanketten. Du kan emellertid fortfarande se på den gamla blanketten. Om du vill spara gamla uppgifter från en anmälan om behov av socialvård, lönar det sig till exempel att skriva ut dem eller spara dem på din egen dator. Om länken inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne.

Så här gör du en anmälan som privatperson

Vem som helst kan göra en anmälan, om man är orolig över en persons livssituation. På basis av din anmälan bedömer socialtjänsternas personal vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

  • Om du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i anmälningsblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifterna finns nedtill på blanketten.

Så här gör du en anmälan som person med kontaktskyldighet (35 § i socialvårdslagen)

Kontaktskyldighet har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialkuratorer samt anställda hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, småbarnspedagogiken, räddningsverket, Nödcentralen, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten. Om du hör till någon av nämnda yrkesgrupper och i ditt arbete fått vetskap om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska du hänvisa personen att söka socialtjänster.

Gör anmälan, när personen som behöver hjälp har gett sitt samtycke. Ifall personen är uppenbart oförmögen att ta ansvar för sig själv, sin hälsa eller säkerhet eller om ett barns intresse kräver det, ska du utan dröjsmål göra en anmälan även utan samtycke. Sekretessbestämmelserna hindrar inte att anmälan görs.

  • Ifall du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i anmälningsblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifter finns nedtill på blanketten.

Barnskyddsanmälan

För barnskyddsanmälan finns det en separat blankett. Se närmare information och anvisningar om barnskyddsanmälan

I brådskande fall ta kontakt per telefon

Vi behandlar anmälningar som lämnas in på webben och på blanketten vardagar kl. 8–16. Ifall någon behöver hjälp utan dröjsmål på kvällen, natten eller veckoslutet, ring social- och krisjouren i västra Nyland, tfn 09 816 42439 (betjänar dygnet runt).