Anmälan om behov av socialvård

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annan persons livskompetens, användning av rusmedel, försörjning eller barnens situation? Du kan göra en anmälan till Esbo stads socialtjänster, så socialtjänsternas personal kan bedöma vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

Den här tjänsten är avsedd för situationer där den hjälpbehövande personen inte har gett sitt samtycke till att du gör en anmälan. Om den hjälpbehövande personen har gett sitt samtycke, gå till tjänsten Kontakt med myndighet som ansvarar för socialvården.

Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska. 

Obs!
Om knappen ”Till webbtjänsten” inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.

Så här gör du en anmälan som privatperson

Vem som helst kan göra en anmälan, om man är orolig över en persons livssituation. På basis av din anmälan bedömer socialtjänsternas personal vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

  • Om du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i anmälningsblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifterna finns nedtill på blanketten.

Så här gör du en anmälan som person med kontaktskyldighet (35 § i socialvårdslagen)

Kontaktskyldighet har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialkuratorer samt anställda hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, småbarnspedagogiken, räddningsverket, Nödcentralen, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten. Om du hör till någon av nämnda yrkesgrupper och i ditt arbete fått vetskap om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska du hänvisa personen att söka socialtjänster.

Gör anmälan, när personen som behöver hjälp har gett sitt samtycke. Ifall personen är uppenbart oförmögen att ta ansvar för sig själv, sin hälsa eller säkerhet eller om ett barns intresse kräver det, ska du utan dröjsmål göra en anmälan även utan samtycke. Sekretessbestämmelserna hindrar inte att anmälan görs.

  • Ifall du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i anmälningsblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifter finns nedtill på blanketten.

Barnskyddsanmälan

För barnskyddsanmälan finns det en separat blankett. Se närmare information och anvisningar om barnskyddsanmälan

I brådskande fall ta kontakt per telefon

Vi behandlar anmälningar som lämnas in på webben och på blanketten vardagar kl. 8–16. Ifall någon behöver hjälp utan dröjsmål på kvällen, natten eller veckoslutet, ring social- och krisjouren i västra Nyland, tfn 09 816 42439 (betjänar dygnet runt).