Ansök om kompletterande och förebyggande utkomststöd på webben

Ansök om kompletterande och förebyggande utkomststöd i första hand på webben. För kompletterande och förebyggande utkomststöd behöver du först FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd.

Logga in med dina bankkoder eller med mobilidentifikation.

Du kan gå till ansökan genom att klicka på Till webbtjänsten. Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska.

Obs!
Blanketten för ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd har flyttats till ett nytt ställe. Klicka på knappen Till webbtjänsten, så kommer du direkt till den nya tjänsten Omapalvelu.

Du kan se på de gamla uppgifterna via denna länk.

Äldre uppgifter syns inte via den nya blanketten. Du kan emellertid fortfarande se på den gamla blanketten. Om du vill spara gamla uppgifter åt dig själv från ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd, lönar det sig till exempel att skriva ut dem eller spara dem på din egen dator.

På webben ser du handläggningssituationen för din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd och uppgifterna om utbetalningen av stödet. Dessutom ser du besluten om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.

Grundläggande utkomststöd kan du söka i FPA:s webbtjänst. Du kan följa med behandlingen av din ansökan om grundläggande utkomststöd i FPA:s webbtjänst.

När du loggar in i webbtjänsten ska du välja Omapalvelu eller per post som kommunikationskanal. Om du väljer Omapalvelu som din kommunikationskanal, publiceras dina beslut i Omapalvelu och du får dem inte per post. Om du inte väljer någon kanal för att uträtta ärenden, skickas handlingarna till dig per post.

Ansökan kan inte göras med egna bankkoder för en annan person.

Obs!

Grundläggande utkomststöd söker du i FPA:s webbtjänst.

Bruksanvisning (på finska)

Bruksanvisning för tjänsten (pdf, 277 Kt)

I ärenden som gäller kompletterande och förebyggande utkomststöd betjänar vuxensocialarbetet dig

Vuxensocialarbetet
Kommendörsgatan 5 C (ingång från Officersgatan), 02600 Esbo
PB 2125, 02070 Esbo stad

Entréhallen är öppen vardagar kl. 9–15.
Socialhandledarnas personliga telefonnummer. Du kan ringa numren varje vardag kl. 9–10. Vi ringer tillbaka senast följande vardag.

Ge respons i frågor som gäller sakinnehållet i det kompletterande och förebyggande utkomststödet.