Ansökan om stöd för färdtjänst på webben

Ansök om stöd för färdtjänst på webben. Logga in med dina bankkoder eller med mobilidentifikation.

Du kan fylla i ansökan genom att klicka på Till webbtjänsten. Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska.

Obs! Blanketten för ansökan om stöd för färdtjänst har flyttats till ett nytt ställe. Klicka på knappen Till webbtjänsten, så kommer du direkt till den nya tjänsten Omapalvelu.

Du kan se på de gamla uppgifterna via denna länk.

Äldre uppgifter syns inte via den nya blanketten. Du kan emellertid fortfarande se på den gamla blanketten. Om du vill spara gamla uppgifter åt dig själv från en ansökan om stöd för färdtjänst, lönar det sig till exempel att skriva ut dem eller spara dem på din egen dator.

Du kan följa behandlingen av ansökan om stöd för färdtjänst på webben. När du loggar in i webbtjänsten, ska du välja Omapalvelu (du får besluten digitalt) eller per post (besluten skickas till dig i pappersform). Om du inte väljer någon kanal för att uträtta ärenden, skickas besluten till dig per post.

Färdtjänst kan fås med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Syftet med färdtjänst är att stöda möjligheterna för äldre personer och personer med grav funktionsnedsättning att klara sig hemma.

Observera att uppgifterna i ansökan inte syns i tjänsten genast efter att ansökan lämnats in, utan först efter ett par vardagar.

Ansökan om stöd för färdtjänst fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.

Ansökan kan inte göras med egna bankkoder för en annan person.

Läs anvisningen:  Kontakt med funktionshinderservicen på en annan persons vägnar.

Vanliga frågor

Jag kan inte logga in i tjänsten. Vad beror det på?

Det kan förekomma tillfälliga funktionsstörningar i tjänsten eller i internetanslutningen som gör att du inte kan logga in i tjänsten. Det lönar sig också att kontrollera att du har tillgång till en webbläsare som stöder tjänsten. Tjänsten stöds av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.

Tjänsten fungerar bäst med nya webbläsare och nya apparater. Vi garanterar inte att tjänsten fungerar på alla apparater, till exempel på mobiltelefoner eller pekplattor.

Inloggningen lyckades, men det syns inga uppgifter i tjänsten.

Ansökan syns som mottagen i tjänsten 1–2 vardagar efter att den anlänt till kontoret för funktionshinderservicen eller hemvårdens centraliserade tjänster. Sakinnehållet i ansökan eller beslutet syns inte i tjänsten, endast följande behandlingsskeden:

  • Ansökan har skickats (gäller en ansökan som lämnats in digitalt).
  • Ansökan har tagits emot och registrerats i datasystemet.
  • Ansökan har dragits tillbaka.
  • Ansökan väntar på ytterligare utredningar.
  • Ansökan är under behandling och ett beslut håller på att beredas.
  • Det har fattats antingen ett jakande eller nekande beslut om ansökan.

Det är lättare att reda ut problemsituationen om du meddelar webbläsaren du använder, vad du försökte göra och vilka uppgifter som inte syns i tjänsten.

Bruksanvisning (på finska)

Bruksanvisning för tjänsten

Kontaktuppgifter till färdtjänsten

Färdtjänst enligt socialvårdslagen:

Seniorrådgivningen och servicehänvisningen

Tfn 09 816 33333
mån–fre kl. 9–15

E-post
nestori@espoo.fi


Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp:

Funktionshinderservicen

Tfn 09 816 45285
mån–fre kl. 9–11

E-post
vammaispalvelut@espoo.fi

Ge respons:

Respons på färdtjänst enligt socialvårdslagen.    

Respons på färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.