Ansökan om stöd för närståendevård på webben

Ansök om stöd för närståendevård på webben. Logga in med dina bankkoder eller med mobilidentifikation.

Du kan fylla i ansökan genom att klicka på Till webbtjänsten. Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska.

Obs! Blanketten för ansökan om stöd för närståendevård har flyttats till ett nytt ställe. Klicka på knappen Till webbtjänsten, så kommer du direkt till den nya tjänsten Omapalvelu.

Du kan se på de gamla uppgifterna via denna länk.

Äldre uppgifter syns inte via den nya blanketten. Du kan emellertid fortfarande se på den gamla blanketten. Om du vill spara gamla uppgifter åt dig själv från en ansökan om stöd för närståendevård, lönar det sig till exempel att skriva ut dem eller spara dem på din egen dator.

Du kan följa behandlingen av ansökan på webben. När du loggar in i webbtjänsten, ska du välja Omapalvelu (du får besluten digitalt) eller per post (besluten skickas till dig i pappersform). Om du inte väljer någon kanal för att uträtta ärenden, skickas besluten till dig per post.

Observera att uppgifterna i ansökan inte syns i tjänsten genast efter att ansökan lämnats in, utan först efter ett par vardagar.

Ansökan om stöd för närståendevård fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.

Läs mer om kontakt med funktionshinderservicen på en annan persons vägnar.

Typ av tjänst

Du kan identifiera dig i tjänsten med mobilidentifikation, bankkoder eller certifikatkort.

Suomi.fi-identifikationen är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Tjänsten möjliggör säker digital identifiering.

För Suomi.fi-identifieringstjänsten ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om Suomi.fi-identifikationen.

För att logga in med mobiltelefon måste du ha ett abonnemang hos Elisa, Telia eller DNA och ha kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

Läs mer om mobilidentifikation: mobiilivarmenne.fi