Barnskyddsanmälan

Gör barnskyddsanmälan då du upptäcker eller får kännedom om omständigheter där det kan vara skäl att utreda behov av barnskydd. Det är alltså fråga om din egen bedömning av situationen. Ifall du är osäker på om en viss situation kräver barnskyddsanmälan, kan du fråga om råd av barnskyddet utan att uppge barnets identitet.

Anmälningsskyldigheten berör flera instanser som i sitt arbete fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att eventuellt behov av barnskydd utreds.

Tjänsten fungerar tyvärr för närvarande endast på finska.

  • Om du känner till barnets personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i barnskyddsanmälan på webben. Barnskyddsanmälan fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till barnets personbeteckning, fyll i den utskrivbara barnskyddsanmälan (pdf, 5 Kt) och sänd den till socialbyrån. Kontaktuppgifterna finns nedtill på blanketten.

På basis av anmälan kontaktar socialarbetaren familjen och gör en lägesbedömning tillsammans med familjen.

I brådskande fall ska du göra barnskyddsanmälan per telefon till barnskyddet på barnets bostadsort och utanför tjänstetid till social- och krisjouren, tfn 09 816 42439.

Om du misstänker brott mot ett barns liv och hälsa eller sexualbrott, ska du anmäla direkt till polisen och dessutom göra en barnskyddsanmälan.

Obs!
Om knappen ”Till webbtjänsten” inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.