Blankett för personer från andra kommuner som söker vårdplats på institution i Esbo

En person som inte har Esbo som hemkommun och som inte kan bo självständigt kan ansöka om att omfattas av institutionsvård, boendetjänster eller familjevård i Esbo.

Personer i institutionsvård och personer som behöver boendetjänster och familjevård får sedan början av 2011 välja sin hemkommun. En person som inte har Esbo som hemkommun och som inte kan bo självständigt kan ansöka om att omfattas av institutionsvård, boendetjänster eller familjevård i Esbo med vidstående blankett. Kommunen behandlar ansökan, utvärderar ansökarens servicesituation och fattar beslut.

Att ansöka

Ansök om service med blanketten Ansökan om service (ansökare som inte bor i Esbo). Blanketten återlämnas till adressen:

Vid ansökning om plats på vårdhem för äldre:
Äldreomsorg
Centralen för klienthänvisning
PB 2700, 02070 Esbo stad
Telefon: 09 8163 2481 eller 09 8164 7288

Vid ansökning om institutionsplats för handikappade eller utvecklingsstörda:
Handikappservicen
PB 2513, 02070 Esbo stad
Telefon: 09 816 45285

Vid ansökning om institutionsplats för personer i mental- eller missbruksvårdsrehabilitering:
Mental- och missbruksvård / klienthandledning
PB 2314, 02070 Esbo stad
mtpasiakasohjaus@espoo.fi, tfn 040 639 4489

Ansökan kan endast skrivas under av sökande själv, av sökandes intressebevakare eller av en person som har bemyndigats genom en intressebevakningsfullmakt. Om ansökan skrivs under av någon annan, bör man bifoga en fullmakt till ansökan.