Häslobyn (HUS)

Hälsobyn är en digital vårdtjänst som erbjuder information och stöd för alla. Hälsobyn består av hus med olika teman kring hälsa och sjukdom. Hälsobyn utvecklas i samarbete med universitetssjukhusens hälsovårdsproffs och patienter.

Hälsobyn är en digital vårdtjänst som erbjuder information och stöd för alla. Hälsobyn består av hus med olika teman kring hälsa och sjukdom, bland annat:

 • Allergi- och astmahuset
 • Blodkärlshuset
 • Hjärnhuset
 • Hälsovikthuset
 • Kvinnohuset (graviditet, förlossning, fertilitet osv.)
 • Ledhuset
 • Operationshuset
 • Rehabiliteringshuset
 • Reumahuset
 • Psykporten
 • Smärtkontrollhuset
 • Sällsyntasjukdomar