Hälsomappen

Via Hälsomappen kan du kommunicera med en läkare, hälsovårdare eller sjukskötare och följa med hur det går med en behandlingsplan som gjorts för att behandla en sjukdom som du lider av. Först måste du ingå ett avtal om användningen av Hälsomappen. Att använda Hälsomappen är gratis.

För att du ska kunna använda e-tjänsten:

  • kontrollera att din webbläsare tillåter popup-fönster och JavaScript. Anvisningar hur man kan tillåta JavaScript finns här.
  • Tjänsten stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 7+, Chrome 35+, Mozilla Firefox 28+. 

I Hälsomappen kan du läsa, kontrollera och följa med

  • permanenta uppgifter om diagnoser, medicinering och vaccinationer
  • behandlingsplaner över sjukdomar som du lider av
  • din medicineringen om du har recept på en bloduttunnande medicin (Marevan)
  • Finska läkaresällskapet Duodecims rekommendationer

Via Hälsomappen kan du ställa korta frågor som inte är akuta till läkare, hälsovårdare eller sjukskötare om behandlingen av en sjukdom du lider av eller om behandlingsplanen. Använd inte Hälsomappen vid akuta fall.

Här finns också en länk till finska läkarföreningen Duodecims hälsoundersökning på webben, en enkät om dina levnadsvanor och din hälsa.Den elektroniska hälsokontrollen ger dig information om de faktorer som inverkar på din hälsa. Du märker hur livsstilen inverkar på din uppskattade livslängd och din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar ditt liv och försämrar livskvaliteten.

Hälsomappen är inte länkad till uppgifterna om dig som finns i det nationella registret Mina Kanta.
I Mina Kanta kan du läsa resultatet av laboratorieprover som du gett så fort analysen är färdig. Vårdpersonalens kommentarer till resultaten läggs in i registret en vecka efter att resultatet är färdigt. Du kan läsa resultaten av undersökningar av dig på Mina Kanta. Då har vårdpersonalen mera tid att betjäna dig på andra sätt.

Med samma inloggning kommer du också till  och Beställning av gratis sjukvårdsartiklar.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                              


 

Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.

Bilagor