Hemvårdens klientavgiftsräknare

Räknaren berättar hur mycket hemvården kostar om klienten använder hemvård som produceras av Esbo stad. Med räknaren kan man också beräkna värdet på den servicesedel klienten kan få för att köpa tjänsten av en privat serviceproducent.

Räknaren berättar hur mycket hemvården kostar om klienten använder hemvård som produceras av Esbo stad. Med räknaren kan man också beräkna värdet på den servicesedel klienten kan få för att köpa tjänsten av en privat serviceproducent.

Kontaktuppgifter

Respons:
nestori@espoo.fi