Kontakt med myndighet som ansvarar för socialvården

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annan persons livskompetens, användning av rusmedel, försörjning eller barns situation? Du kan ta kontakt till Esbo socialservice, så socialservicens personal kan bedöma vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

Den här tjänsten är avsedd för situationer där den hjälpbehövande person har gett sitt samtycke till att du tar kontakt till socialtjänster. Om den hjälpbehövande person inte har gett sitt samtycke, gå till tjänsten Anmälan om behov av socialvård.

Obs!
Blanketten för kontakt med socialvårdsmyndigheten har flyttats till ett nytt ställe. Klicka på knappen "Till webbtjänsten". Om knappen ”Till webbtjänsten” inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.

Du kan se på de gamla uppgifterna via denna länk.

Äldre uppgifter syns inte via den nya blanketten. Du kan emellertid fortfarande se på den gamla blanketten. Om du vill spara gamla uppgifter från blanketten för kontakt med socialvårdsmyndigheten, lönar det sig till exempel att skriva ut dem eller spara dem på din egen dator. Om länken inte fungerar, töm webbläsarens cahceminne.

Så här tar du kontakt som privatperson

Vem som helst kan ta kontakt till socialtjänster, om man är orolig över en persons livssituation. På basis av din kontakt bedömer socialservicens personal vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

  • Om du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i den elektroniska kontaktblanketten.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till Esbos byrå för vuxensocialarbete. Kontaktuppgifter finns nedtill på blanketten.

Så här tar du kontakt som person med kontaktskyldighet (socialvårdslagen, 35 §)

Kontaktskyldighet har hälsovårdspersonal, socialkuratorn samt tjänsteinnehavare inom socialsektorn, utbildningssektorn, idrottssektorn, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralen, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, FPA eller utmätningsmyndigheten. Om du hör till någon av nämnda yrkesgrupper och i ditt arbete fått vetskap om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska du hänvisa personen att söka socialservice.

Ta kontakt, när personen som behöver hjälp har gett sitt samtycke.

  • Ifall du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i den elektroniska kontaktblanketten.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till Esbos byrå för vuxensocialarbete. Kontaktuppgifter finns nedtill på blanketten.

Barnskyddsanmälan

För barnskyddsanmälan finns det en separat blankett. Se närmare information och anvisningar om barnskyddsanmälan

I brådskande fall ta kontakt per telefon

Vi behandlar elektroniska anmälningar vardagar kl. 8–16. Ifall någon behöver hjäp utan dröjsmål på kvällen, natten eller veckoslutet, ring social- och krisjouren, tfn 09 816 42439 (betjänar dygnet runt).