MinGuide

MinGuide är rubriken för social- och hälsovårdssektorns webbtjänster. För att använda tjänsterna måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

De är avsedda för individuell handledning och rådgivning.

För att använda tjänsterna måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

I det här skedet har vi fyra webbtjänster:

 

MinEkonomi

MinEkonomi är en webbtjänst för social kreditgivning. Där får du information och handledning för att kunna hantera din ekonomi.

Ställ själv frågor till ekonomirådgivaren eller läs svaren på vanliga frågor.

Om du redan har en social kredit, kan du skicka meddelanden och frågor om din kredit.

Du kan boka tid för ett möte med en ekonomirådgivare per telefon på numret 09 816 34439. Telefontid mån–fre kl. 7–18. När du ringer numret får du en återuppringningstid.

MinRådgivning

MinRådgivning är en informationsbank på webben för modrar som väntar barn.

I tjänsten hittar du viktig information om besök på rådgivningsbyrån, graviditet och föräldraskap. Här kan du också kontrollera den bokade tiden för ditt första besök på rådgivningsbyrån och förbereda dig för besöket genom att fylla i en blankett med förhandsuppgifter.

Du får tillgång till tjänsten MinRådgivning då du bokar tid för ditt första besök genom rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8162 2800 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift). Rådgivningens telefontjänst betjänar vardagar 8.30–14.30.

För att använda tjänsten måste du autentisera dig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Mödrarådgivningens tjänster är avsedda för familjer som väntar barn. På rådgivningsbyrån följer vi med graviditeten och diskuterar familjens hälsa och välbefinnande och föräldrarollen.

MinSkolhälsa

På webbtjänsten MinSkolhälsa fyller föräldrarna/vårdnadshavarna i webblanketten med förhandsuppgifter för hälsoundersökningen av ett barn som ska börja skolan.

Innan blanketten fylls i ska man i första hand på webben via MinSkolhälsa boka tid för en hälsoundersökning av barnet. Webbtidsbokningen hittar du här.  Blanketten finns också som bilaga på webbsidan. Du kan också boka tid genom att ringa till skolhälsovårdaren. Själva hälsoundersökningarna genomförs huvudsakligen på sommaren och i början av hösten.

Bägge föräldrarna kan fylla i blanketten elektroniskt och sedan ge tillstånd till den andra föräldern att ta del av de ifyllda uppgifterna.