Social- och hälsovårdens tidsbokning på webben

Du kan boka tid och sköta din tidsbokning på hälsovårdens webbtjänst. Webtjänsten omfattar hälsostationen, fysioterapi, tandvård, hälsoundersökning för uppbåd, mental- och missbruksvård, rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, studerandehälsovård och rehabiliteringstjänster för barn. I webbtjänsten kan du också boka tid till videomottagning.

Du kommer till tidsbokningen genom att klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan.
Genom att klicka på rubrikerna nedan kan du läsa närmare beskrivningar av tjänsterna.

Obs! 
Webbtidsbokningen har begränsats på grund av coronavirussituationen. För närvarande kan mottagningstider bokas på webben. Du kan också kontrollera och avboka tider som bokats tidigare.

Tidsbokning på hälsostationen

På webben kan du boka tid till en sjukskötare/hälsovårdare

 • för sjukskötarnas jourtider
  • ​Jourtiderna kan bokas alltid efter midnatt. Om du har infektionssymtom som kan tyda på coronavirussmitta, det vill säga hosta, snuva, öronvärk eller akuta magproblem utan en tydlig orsak, kan du endast använda jouren på Hälsostationen Samaria.
 • för en influensavaccinering
 • för vaccinationer eller medicininjektioner. Tiden är avsedd för vaccinering. Boka en separat tid för varje person som ska vaccineras. Du ska ha med dig vaccinet. Hälsostationen har endast allmänna vaccin. Om du behöver en vaccineringsplan, boka tid per telefon
 • för borttagning av stygn och sårhakar på din egen hälsostation. Boka tid för den dag du anvisats eller senast några dagar efter det
 • för preventivmedelsrådgivning. I preventivrådgivningen ingår val av preventivmetod och en intervju i anslutning till det. Om det är fråga om en spiral eller p-stav (preventivkapsel), kontakta hälsostationen per telefon.
 • samt kontrollera och avboka en tid till läkare eller vårdare för dig själv eller ditt barn under 14 år
 • eller flytta eller avboka en tid till en näringsterapeut.

För att du som är vårdnadshavare ska kunna kontrollera och avboka tider för ditt barn under 14 år måste uppgifterna om barnets kontaktperson vara korrekta i patientuppgifterna. Du kan kontrollera uppgifterna om barnets kontaktperson under ett besök på mottagningen eller per telefon hos hälsostationens tidsbokning.

Vill du boka en tid per telefon?

Hälsostationernas telefontjänst

Tandvårdens tidsbokning

På webben kan du boka:

 • tid för videomottagning (Regelbunden undersökning av 1- och 3-åringar och hälsorådgivning för familjer som väntar sitt första barn)
 • morgontider för brådskande tandvård (för samma dag)
 • tid för störande problem, till exempel om en bit av din tand lossnat
 • tid för akut tandreglering
 • tid enligt din vårdplan om du har en gällande tidsbokningsrätt
 • tider som bygger på kallelse (till exempel regelbundna kontroller)

Du kan också

 • kontrollera en mottagningstid för dig eller för dina barn under 14 år
 • avboka eller flytta icke-brådskande vårdtider. Kom ihåg att avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 14.
 • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när du eller ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om blanketten

Du kan inte avboka akutvårdstider eller tider för tandreglering på webbtjänsten.

Via Esbo stads e-tjänster är det inte möjligt att ansöka om en servicesedel för tandvård eller boka tid på privata tandkliniker som betjänar med servicesedel. Läs mer på esbo.fi/servicesedel​ 

Brådskande ärenden: Tidsbokning till jouren, tfn 09 816 35900

Kundtjänst, tfn 09 816 30300

Så här bokar och använder du videomottagningsbesök :

 1. Boka tid via tidsbokningsportalen
 2. Du kommer till videomottagningen via portalen för tidsbokning under punkten ”tidsbokning” och genom att söka fram den tid du har bokat.
 3. Klicka på länken ”Anslut till videomottagningen"

Anslut i god tid till videomottagningen. Om du blir mer än fem minuter försenad från videomottagningen måste du boka en ny tid.

Fysioterapins tidsbokning

På webbtjänsten for tidsbokning till fysioterapeuten kan du

 • boka, flytta eller avboka tid hos fysioterapeuten för undersökning, instruktion eller rådgivning för dig själv och för barn i åldern 8 till 14 år

När du bokar tid ska du berätta varför du behöver tiden och om du har en remiss.

Du måste boka tid per telefon för barn under åtta år, för bedömning av behovet av lymfterapi eller om det behövs en tolk på mottagningen. Fysioterapins telefonnummer för tidsbokning är 09 816 36 000.

Beakta att inte alla tider till fysioterapi kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa bokade tider kan vara bundna till en viss tidsperiod eller en viss plats och då måste du göra ombokningen eller avbokningen per telefon. Om det inte går att avboka eller omboka på webben, kontakta då vår centraliserade tidsbokning.

Videomottagning inom den öppna fysioterapin

Du kan reservera en tid på fysioterapeutens videomottagning om du har kommit överens om detta med fysioterapeuten på föregående mottagning.

Anslut i god tid till videomottagningen. Om du inte får kontakt med oss genom att klicka på länken ”Anslut till videomöte senast 10 minuter efter att mottagningstiden börjat, ringer fysioterapeuten upp dig per telefon.

När du vill ansluta dig till videomottagningen som du bokat, klicka på ”Till webbtjänsten” ovan på denna sida. Under ”Tidsbokningar” finner du den tid du har bokat till videomottagningen. Klicka på länken ”Anslut till videomöte”.

Bruksanvisning (pdf, 550 Kt)

Skolhälsovårdens tidsbokning

På skolhälsovårdens webbtidsbokning kan du boka tid

 • hälsoundersökning för 1-, 3-, 6-, 7-, 9-, 10 - klassare hos hälsovårdaren
 • läkarundersökning för ettan och åttondeklassare efter besöket hos hälsovårdaren
 • hälsoundersökning för femteklassare vid en gemensam hälsovårdar- och läkarmottagning
 • influensavaccinering

och innan ni kommer till skolhälsovården meddelande om hälsoundersökning med hälsovårdaren för elever i ettan ska föräldrarna fylla i blanketten för förhandsuppgifter på  Medborgarnas hälsovårdstjänst

Du kan också boka tid per telefon 

 • om du inte kommer åt att boka en tid för barnet på webbtjänsten
 • om du behöver en förlängd mottagningstid.

Hälsovårdarnas kontaktuppgifter

Hälsoundersökning inför uppbåd

På den här webbtjänsten kan du

 • boka, flytta eller kontrollera en tid för hälsoundersökningen inför uppbåd. Du kan boka tiden när du har fått kallelsen till uppbådet.

Försvarsmakten kräver att alla som kallas till uppbåd genomgår en hälsoundersökning före uppbådet. På hälsoundersökningen definieras din tjänsteduglighetsklass och man försöker upptäcka och beakta eventuella riskfaktorer i ditt hälsotillstånd. Hälsoundersökningen av studerande utförs i gymnasier och yrkesläroanstalter och av andra på hälsostationen.

Hälsoundersökningen är tudelad, den första utförs av en hälsovårdare och den andra av en läkare. Hela undersökningen tar omkring 40 minuter.

Tag med dig till hälsoundersökningen

 • försvarsmaktens blankett "Frågeformulär för beväringstjänst och utredning av hälsotillstånd" som du fick med kallelsen, färdigt ifylld
 • legitimation
 • eventuella handlingar som gäller ditt hälsotillstånd, såsom sammandrag av journaler och undersökningar hos den specialiserade sjukvården eller på privata läkarstationer.

Om du använder glasögon eller kontaktlinser ska du vara beredd på att din syn kontrolleras både med och utan dem. Du måste vara utan kontaktlinser i 3–4 timmar före synkontrollen.

Hälsoundersökningen inför uppbåd är gratis. Oanvänd tid som inte avbokas i tid kostar 51,40 euro.

Tidsbokning för barnhabilitering

På webbtjänsten kan du

 • kontrollera tider för dina barn under 14 år hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen
 • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om webbformuläret

Mental- och missbruksvårdens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du

 • kontrollera, avboka och flytta en mottagningstid hos mental- och missbruksvården för dig eller dina barn under 14 år eller andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten
 • boka tid till sjukskötarens mottagning hos mental- och missbruksvården

Vill du boka en tid per telefon?

Mental- och missbruksvårdens telefontjänst

Rådgivningens tidsbokning

På rådgivningens webbtidsbokning kan du

 • kontrollera
  • din mottagningstid på mödrarådgivningen
  • ditt 0–6 år gamla barns mottagningstid på barnrådgivningen
 • boka tid
  • för ditt ett år gamla barns regelbundna hälsoundersökning
  • för en influensavaccinering. Gravida kvinnor och barn under skolåldern vaccineras vid mödra- och barnrådgivningarna
  • om du bokar tid för influensavaccinering på webben för flera familjemedlemmar, skriv allas personbeteckningar i fältet för mer information
 • boka, flytta eller avboka
  • ditt 1,5 år gamla barns regelbundna hälsoundersökning. Undersökningens teman finns i förhandsmaterialet: Besöken på barnrådgivningen > Omfattande hälsoundersökning i 1,5 års ålder: hos hälsovårdaren.
  • ditt tre eller sex år gamla barns regelbundna hälsoundersökning. Du kan boka tid en månad före och en månad efter den månad då ditt barn fyller år (sammanlagt under tre månader).
  • tid hos parrådgivning

Du kan också boka tid per telefon 09 816 228 00 vardagar kl. 8.30–14.30. Kontakta telefontjänsten

 • om du inte kommer åt att boka en tid för barnet på webbtjänsten
 • om du behöver en förlängd mottagningstid
 • om du behöver betjäning på ett annat språk än finska eller svenska.
 • om det är första gången du besöker en mödra- och barnrådgivning i Esbo.

Tidsbokning inom studerandehälsovård

På den här webbtjänsten kan du

 • kontrollera, flytta, konfirmera eller avboka tider hos studerandehälsovården
 • boka tid hos studerandehälsovården om du redan varit kund hos Esbo stads hälsovård och du studerar i Laurea i Otnäs eller Alberga, Metropolia i Alberga eller Omnias i Esbo.

Du kan boka tid för

 • vaccinering
 • salmonellaintyg
 • avlägsnande av suturer
 • rådgivning om sexuell hälsa
 • rådgivning om vaccinering
 • hälsoundersökning
 • inledande av prevention

Till studerande på första årskursen skickar hälsovårdaren en frågeblankett om hälsan till den e-postadress som läroanstalten har meddelat. Den studerande får därefter ett gensvar och en kallelse till hälsoundersökning. Studerande i yrkeshögskolor och vuxenvuxenutbildningsinstitut kallas till hälsoundersökning vid behov. Du kan konfirmera den föreslagna tiden eller boka en ny tid på den här webbtjänsten.

För en oanvänd tid för en person över 15 år som inte avbokas i tid kan vi fakturera 51,40 euro. Avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 15.

Ergoterapins tidsbokning

Du kan boka en tid till ergoterapin för dig själv på webben om du är minst 18 år gammal och inte behöver tolk till ett främmande språk på mottagningen. Dessutom måste du också ha en rekommendation eller en remiss av en läkare, sjukskötare, hälsovårdare, ergoterapeut eller fysioterapeut. Du kan också boka om eller avboka tider som du bokat på webben. Då du bokar tid, uppge varför du behöver en tid hos ergoterapeuten och om du har en remiss.

Observera att alla tider hos ergoterapin inte kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa tider kan vara bundna till ett visst tidsintervall eller ett visst ställe, och då behövs ett samtal för att avboka eller omboka. Om du inte lyckas avboka eller omboka en tid på webben, kontakta då vår tidsbokning. För personer med utvecklingsstörning, för hembesök och för ortosutprovning ska tiden bokas per telefon.

Den öppna rehabiliteringens tidsbokning:

 • tfn 09 8163 6000 (återuppringning)
 • mån–fre kl. 8.30–13.00

Videomottagning inom ergoterapi för vuxna

Du kan reservera en tid på ergoterapeutens videomottagning om du har kommit överens om detta med ergoterapeuten på den föregående mottagningen.

Anslut i god tid till videomottagningen. Om du inte får kontakt med oss genom att klicka på länken ”Anslut till videomöte” senast 10 minuter efter att mottagningstiden börjat, ringer ergoterapeuten upp dig per telefon.

När du vill ansluta dig till videomottagningen som du bokat, klicka på ”Till webbtjänsten” ovan på denna sida. Under ” Tidsbokningar” finner du den tid du har bokat till videomottagningen. Klicka på länken ”Anslut till videomöte”.

Bruksanvisning (pdf, 550 Kt)

Talterapins tidsbokning

Du kan boka en tid till talterapin för dig själv på webben om du är minst 18 år gammal och inte behöver tolk till ett främmande språk på mottagningen. Dessutom måste du också ha en rekommendation eller en remiss till talterapi för vuxna av en talterapeut eller läkare. Du kan också boka om eller avboka tider som du bokat på webben.  Då du bokar tid, uppge varför du behöver en tid hos talterapeuten och om du har en remiss.

Observera att alla tider hos talterapin inte kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa tider kan vara bundna till ett visst tidsintervall eller ett visst ställe, och då behövs ett samtal för att avboka eller omboka. Om du inte lyckas avboka eller omboka en tid på webben, kontakta då vår tidsbokning. För personer med utvecklingsstörning ska tiden bokas per telefon.

Den öppna rehabiliteringens tidsbokning:

 • tfn 09 8163 6000 (återuppringning)
 • mån–fre kl. 8.30–13.00

Videomottagning inom talterapi för vuxna

Du kan reservera en tid på talterapeutens videomottagning om du har kommit överens om detta med talterapeuten på den föregående mottagningen.

Anslut i god tid till videomottagningen. Om du inte får kontakt med oss genom att klicka på länken ”Anslut till videomöte” senast 10 minuter efter att mottagningstiden börjat, ringer talterapeuten upp dig per telefon.

När du vill ansluta dig till videomottagningen som du bokat, klicka på ”Till webbtjänsten” ovan på denna sida. Under ”Tidsbokningar” finner du den tid du har bokat till videomottagningen. Klicka på länken ”Anslut till videomöte”.

Bruksanvisning (pdf, 550 Kt)

Avbokning av en mottagningstid

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen! Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt.

Du ska avboka före föregående vardag kl. 14. Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid är 50,80 euro. Avgiften tas ut av personer över 15 år. Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid gäller också mottagning som är gratis.

Avboka en tid på hälsostationen


Avboka en tid på barnavårdsrådgivningen

 • Avboka en tid på barnrådgivningen för regelbunden undersökning av 1.5,  2, 3, 5 eller 6 år gamla barn på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon dygnet runt: 09 816 22800
   

Avboka en tid på tandkliniken

 • Avboka en tid för icke-brådskande vård eller halvt brådskande vård (tiden getts inom tre veckor) på länken Till webbtjänsten ovan. Du kan inte avboka akutvårdstider eller tider för tandreglering på webbtjänsten.
 • Avboka per telefon dygnet runt, tfn 09 816 30300 (alla mottagningstider)

Avboka en tid på fysioterapi, ergoterapi eller talterapi

 • Avboka på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon, telefonnummer för centraliserad tidsbokning är 09 816 36000 (vardagar kl. 8.30 - 13).
 • Beakta att inte alla tider kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa bokade tider kan vara bundna till en viss tidsperiod eller en viss plats och då måste du göra ombokningen eller avbokningen per telefon. Om det inte går att avboka eller omboka på webben, kontakta då vår centraliserade tidsbokning.


Avboka en tid hos mental- och missbruksvården

 • Avboka på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon dygnet runt: 09 816 31300


Avboka tid hos rehabiliteringstjänster för barn

 • Avboka tid hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen direkt hos den du har tid hos eller hos byråsekreteraren, tfn 09 043 825 3181 eller 043 825 3180.


Avboka läkarundersökningen för uppbåd

 • Avboka på länken på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon eller e-post hos din elev- eller studerandehälsovårdare.


Avboka läkarundersökning hos elev- och studerandehälsovården

 • Avboka på länken på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon eller e-post hos din elev- eller studerandehälsovårdare.
 • Ifall du går i gymnasiet kan du skicka meddelande till hälsovårdaren på Wilma.