Social- och hälsovårdens tidsbokning på webben

Du kan boka tid och sköta din tidsbokning på hälsovårdens webbtjänst. Webtjänsten omfattar hälsostationen, fysioterapi, tandvård, hälsoundersökning för uppbåd, mental- och missbruksvård, rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, studerandehälsovård och rehabiliteringstjänster för barn.
 

Tidsbokning på hälsostationen

På hälsostationens tidsbokning kan du

 • kontrollera och avboka en mottagningstid för dig eller för dina barn under 14 år hos läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.
 • boka tid samma dag hos jourhavande sjukskötaren om du har förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg. Tidsbokningen för jourtider öppnar kl. 00.00
 • boka tid hos hälsovårdare eller sjukskötare för vaccinationer eller medicininjektioner. Tiden är avsedd för vaccinering. Boka särskild tid för varje person som ska vaccineras. Hälsostationen har endast de vanliga vaccinerna, annars ska du hämta vaccinet med dig till hälsostationen. Om du behöver en vaccineringsplan, boka tid per telefon.
 • boka tid för en influensavaccinering.
 • boka tid till borttagning av stygn. Boka tid enligt rådet du fått eller senast några dagar efter det.

För att du ska kunna kontrollera och avboka tider för dina barn under 14 år ska vi ha korrekta uppgifter om barnets vårdnadshavare i vårt patientregister. Du kan kontrollera att uppgifterna om ditt barns vårdnadshavare är korrekta vid ett besök på mottagningen eller per telefon hos hälsostationens tidsbokning.

Tillsvidare kan du inte boka tid på webbtjänsten till fotterapeutens mottagning.

Tandvårdens tidsbokning

På nätet kan du göra tandvårdens tidsbokning: 

 • kontrollera en mottagningstid för dig eller för dina barn under 14 år
 • avboka eller flytta icke-brådskande vårdtider. Kom ihåg att avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 14.
 • avboka halvakuta tider (dvs. sådana tider som vi gett som infaller inom tre veckor från din kontakt)
 • boka tid för munhälsokontroll för barn i åldrarna 1, 3, och 5 år hos tandskötaren eller munhygienisten, när du fått en kallelse per brev
 • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när du eller ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om blanketten
 • boka tid för samma dag till tandvårdens jour (vuxna)
 • att boka tid (över 18-åringar) till tandläkare eller munhygienist. Tidsbokning på nätet är möjlig om en tandläkare eller munhygienist gjort i samarbete med dig en vårdplan efter 2.1.2017, där tidpunkten för de följande besöket definieras. Möjlingheten att boka tid är ikraft den planerade månaden, samt 1 månad på förhand och 3 månader efter den planerade besöksmånaden.

Du kan inte avboka akutvårdstider eller tider för tandreglering på webbtjänsten.

Fysioterapins tidsbokning

På webbtjänsten for tidsbokning till fysioterapeuten kan du

 • boka, flytta eller avboka tid hos fysioterapeuten för undersökning, instruktion eller rådgivning för dig själv och för barn i åldern 8 till 14 år

När du bokar tid ska du berätta varför du behöver tiden och om du har en remiss.

Du måste boka tid per telefon för barn under åtta år, för bedömning av behovet av lymfterapi eller om det behövs en tolk på mottagningen. Fysioterapins telefonnummer för tidsbokning är 09 816 36 000.

Beakta att inte alla tider till fysioterapi kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa bokade tider kan vara bundna till en viss tidsperiod eller en viss plats och då måste du göra ombokningen eller avbokningen per telefon. Om det inte går att avboka eller omboka på webben, kontakta då vår centraliserade tidsbokning.

Skolhälsovårdens tidsbokning

Du kan boka en tid elektroniskt till:

 • hälsoundersökning hos hälsovårdaren för barn som börjar på första klassen
 • läkarundersökning för förstaklassare under det första skolåret efter den första hälsoundersökningen
 • hälsoundersökning för sjundeklassare hos högstadiets hälsovårdare
 • influensavaccinering
 • hälsoundersökning för femteklassare vid en gemensam hälsovårdar- och läkarmottagning
 • läkarundersökning för åttondeklassare efter besöket hos hälsovårdaren

Hälsoundersökning inför uppbåd

På den här webbtjänsten kan du

 • boka, flytta eller kontrollera en tid för hälsoundersökningen inför uppbåd. Du kan boka tiden när du har fått kallelsen till uppbådet.

Försvarsmakten kräver att alla som kallas till uppbåd genomgår en hälsoundersökning före uppbådet. På hälsoundersökningen definieras din tjänsteduglighetsklass och man försöker upptäcka och beakta eventuella riskfaktorer i ditt hälsotillstånd. Hälsoundersökningen av studerande utförs i gymnasier och yrkesläroanstalter och av andra på hälsostationen.

Hälsoundersökningen är tudelad, den första utförs av en hälsovårdare och den andra av en läkare. Hela undersökningen tar omkring 40 minuter.

Tag med dig till hälsoundersökningen

 • försvarsmaktens blankett "Frågeformulär för beväringstjänst och utredning av hälsotillstånd" som du fick med kallelsen, färdigt ifylld
 • legitimation
 • eventuella handlingar som gäller ditt hälsotillstånd, såsom sammandrag av journaler och undersökningar hos den specialiserade sjukvården eller på privata läkarstationer.

Om du använder glasögon eller kontaktlinser ska du vara beredd på att din syn kontrolleras både med och utan dem. Du måste vara utan kontaktlinser i 3–4 timmar före synkontrollen.

Hälsoundersökningen inför uppbåd är gratis. Oanvänd tid som inte avbokas i tid kostar 51,40 euro.

Tidsbokning för barnhabilitering

På webbtjänsten kan du

 • kontrollera tider för dina barn under 14 år hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen
 • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om webbformuläret

Mental- och missbruksvårdens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du

 • kontrollera, avboka och flytta en mottagningstid hos mental- och missbruksvården för dig eller dina barn under 14 år eller andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten
 • boka tid till sjukskötarens mottagning hos mental- och missbruksvården

Vid problem med inloggningen kan du kontakta mental- och missbruksvårdens tidsbokning, tfn 09 816 313 00 vardagar kl. 8–16 eller per e-post sotet.sahkoinenasiointi@esbo.fi.

Rådgivningens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du

 • kontrollera bokade tider hos mödra- och barnrådgivningen för dig eller barnet
 • boka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 1 års ålder
 • boka, flytta eller avboka en tid regelbunden hälsokontroll vid 1.5 års ålder. Månaden före barnets födelsemånad får ni via posten tillsänt förhandsmaterialet för hälsogranskningen. Med hjälp av materialet kan ni bekanta er med och förbereda er för granskningens teman
 • boka, flytta eller avboka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 2, 3, 5 och 6 års ålder. Tidsbokningen är öppen en månad före och en månad efter den månad då barnet fyller år, det vill säga i sammanlagt tre månader
 • boka tid för influensavaccination

Du kan också boka tid per telefon 09 816 228 00 vardagar kl. 8.30–14.30. Kontakta telefontjänsten

 • om du inte kommer åt att boka en tid för barnet på webbtjänsten
 • om du behöver en förlängd mottagningstid
 • om du behöver betjäning på ett annat språk än finska eller svenska.
 • om det är första gången du besöker en mödra- och barnrådgivning i Esbo.

Tidsbokning inom studerandehälsovård

På den här webbtjänsten kan du

 • kontrollera, flytta, konfirmera eller avboka tider hos studerandehälsovården
 • boka tid hos studerandehälsovården om du redan varit kund hos Esbo stads hälsovård och du studerar i Laurea i Otnäs eller Alberga, Metropolia i Alberga eller Omnias i Esbo.

Du kan boka tid för

 • vaccinering
 • salmonellaintyg
 • avlägsnande av suturer
 • rådgivning om sexuell hälsa
 • rådgivning om vaccinering
 • hälsoundersökning
 • inledande av prevention

Till studerande på första årskursen skickar hälsovårdaren en frågeblankett om hälsan till den e-postadress som läroanstalten har meddelat. Den studerande får därefter ett gensvar och en kallelse till hälsoundersökning. Studerande i yrkeshögskolor och vuxenvuxenutbildningsinstitut kallas till hälsoundersökning vid behov. Du kan konfirmera den föreslagna tiden eller boka en ny tid på den här webbtjänsten.

För en oanvänd tid för en person över 15 år som inte avbokas i tid kan vi fakturera 51,40 euro. Avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 15.

Avbokning av en mottagningstid

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen! Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt.

Du ska avboka före föregående vardag kl. 14. Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid är 50,80 euro. Avgiften tas ut av personer över 15 år. Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid gäller också mottagning som är gratis.

Avboka en tid på hälsostationen


Avboka en tid på barnavårdsrådgivningen

 • Avboka en tid på barnrådgivningen för regelbunden undersökning av 1.5,  2, 3, 5 eller 6 år gamla barn på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon dygnet runt: 09 816 22800
   

Avboka en tid på tandkliniken

 • Avboka en tid för icke-brådskande vård eller halvt brådskande vård (tiden getts inom tre veckor) på länken Till webbtjänsten ovan. Du kan inte avboka akutvårdstider eller tider för tandreglering på webbtjänsten.
 • Avboka per telefon dygnet runt, tfn 09 816 30300 (alla mottagningstider)

Avboka en tid på fysioterapi

 • Avboka på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon dygnet runt, telefonnummer för centraliserad tidsbokning är 09 816 36000.
 • Beakta att inte alla tider till fysioterapi kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa bokade tider kan vara bundna till en viss tidsperiod eller en viss plats och då måste du göra ombokningen eller avbokningen per telefon. Om det inte går att avboka eller omboka på webben, kontakta då vår centraliserade tidsbokning.


Avboka en tid hos mental- och missbruksvården

 • Avboka på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon dygnet runt: 09 816 31300


Avboka tid hos rehabiliteringstjänster för barn

 • Avboka tid hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen direkt hos den du har tid hos eller hos byråsekreteraren, tfn 09 043 825 3181 eller 043 825 3180.


Avboka läkarundersökningen för uppbåd

 • Avboka på länken på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon eller e-post hos din elev- eller studerandehälsovårdare.


Avboka läkarundersökning hos elev- och studerandehälsovården

 • Avboka på länken på länken Till webbtjänsten ovan.
 • Avboka per telefon eller e-post hos din elev- eller studerandehälsovårdare.
 • Ifall du går i gymnasiet kan du skicka meddelande till hälsovårdaren på Wilma.