Webbformulär för beställning av gratis sjukvårdsartiklar

På webbtjänsten kan du kan beställa gratis sjukvårdsartiklar som du ordinerats av en läkare i stadens tjänst.

På webbtjänsten kan du kan beställa gratis sjukvårdsartiklar som du ordinerats av en läkare i stadens tjänst.

Du kan också beställa för dina barn under 14 år och för andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten.

Behövs det mer information skickar vårdpersonalen ett meddelandet till din Hälsomappen.

Leveranstiden är cirka 2 veckor.

Utdelning av gratis sjukvårdsartiklar

Du kan nu beställa vårdartiklarna till posten, en paketautomat eller särskilda utdelningsplatser. Utdelningsplatserna har ökat betydligt till flera tiotal runtom i Esbo. Du kan också hämta vårdartiklarna utanför Esbo. Se din närmaste post verksamhetsställe eller en paketautomat

Med samma inloggning kommer du också till och Hälsomappen.

Fungerar webbformulären inte får du servicen per telefon på tfn 09 816 42458. Vi betjänar dig personligen vardagar kl. 9–11.


För att du ska kunna använda e-tjänsten kontrollera att din webbläsare tillåter popup-fönster och JavaScript. Anvisningar hur man kan tillåta JavaScript finns här (pdf, 463 Kt).

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

.Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.                            


 

Upplysningar

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons på den här länken

till info@espoo.fi eller på tfn 09 816 34300 vardagar kl. 8.30–16.