Ungdomstjänsternas medlemskort

Med ett och samma kort kan du delta i verksamheten i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla oberoende av var du bor.

Bilagor