Vad intresserar i de olika stadscentrumen i Esbo?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-06-2020 kl. 8.49

Den nya egenskapen finns på webbplatsens förstasida, under rubriken ”Se vad som intresserar i ditt område”, och den berättar vilka webbinnehåll som gäller till exempel Hagalund, Mattby eller norra Esbo intresserar webbplatsens besökare.

Den nya egenskapen som togs i bruk 1.6.2020 använder artificiell intelligens och maskininlärning för att klassificera intresseområden och webbinnehåll. Den underliggande algoritmen lär sig av webbsidans användare vilka innehåll som intresserar dem och vilka intressen som är kopplade till varandra. Maskininlärningsfunktionen analyserar och identifierar sedan vilka innehåll som är kopplade till varandra.

Egenskapen är ett pilotprojekt som pågår till 20.9.2020 och som förhoppningsvis ska hjälpa användarna att hitta information med lokal förankring i den egna stadsdelen. Vi hoppas få kommentarer om den nya egenskapen via stadens responssystem. Kommentarerna och annan erfarenhet av försöket kommer också att utnyttjas då webbplatsen esbo.fi förnyas år 2021.

Stadens teknikpartner i projektet är Frosmo, ett finländskt programvaruföretag som grundades 2008 och som arbetar med molntjänster och artificiell intelligens. Frosmo hjälper organisationer som erbjuder webbtjänster att betjäna webbplatsernas besökare bättre, genom dynamiskt innehåll som riktas enligt användarnas intressen. Frosmo uppfyller villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.