Ett fall av mässling har upptäckts hos en vuxen i Esbo – bara få har blivit exponerade för smittan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18.1.2019 kl. 15.33

Hos en vuxen Esbobo konstaterades mässling 17.1.2019. Personen fick smittan på en utlandsresa i Asien. Personen som insjuknat har som barn fått två doser vaccin mot mässling i östra Europa.

Epidemiologiska enheten vid HUS har kartlagt de exponerade tillsammans med Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar och andra instanser inom hälsovård. De exponerade skyddas med MPR-vaccinet om de inte tidigare fått två doser vaccin eller inte haft mässling. Det är osannolikt att personen har smittat andra.
Läs mer i HUS meddelande (på finska).

I Esbo är vaccinationstäckningen mot MPR-sjukdomarna (mässling, påssjuka, röda hund) bra. Till exempel har 97 procent av de barn i Esbo som är födda 2015 fått MPR-vaccinet. Med en sådan täckning uppnås flockimmunitet.

I Esbo ges MPR-vaccinationer på mödra- och barnrådgivningen, i och på hälsostationerna.