Ett fall av mässling har upptäckts i Esbo – bara få har blivit exponerade för smittan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
5.12.2018 kl. 17.59

I Esbo konstaterades mässling hos en vuxen 4.12.2018. Personen hade fått smittan på en utlandsresa i Asien. Personen som insjuknat har som barn fått en dos vaccin mot mässling, så personens risk att sprida smittan är ringa.

Helsingfors universitetssjukhus HUS har kartlagt de exponerade tillsammans med Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar. Några tiotal har blivit exponerade. Största delen av dem har redan kontaktats och de har fått instruktioner. De exponerade som inte haft mässling eller inte fått två doser vaccin mot mässling har skyddats med MPR-vaccinet.

I Esbo är vaccinationstäckningen mot MPR-sjukdomarna (mässling, påssjuka, röda hund) bra. Till exempel har 97 procent av de barn i Esbo som är födda 2015 fått MPR-vaccinet. Med en sådan täckning uppnås flockimmunitet.

I Esbo ges MPR-vaccinationer på mödra och barnrådgivningen, i och på hälsostationerna.