Ett nytt Kera reser sig vid Kustbanan i Esbo – centrum planeras för fotgängare och cykling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-11-2019 kl. 13.03

Kera är vid sidan av Finno det mest omfattande projektet för detaljplanering i Esbo.  Det nuvarande industri- och lagerområdet utvecklas till ett unikt urbant område med bostäder och arbetsplatser.  Området under planering har en total areal på 58 hektar. Målet är att bygga ett urbant och enhetligt område med såväl bostäder och arbetsplatser som tjänster för cirka 14 000 nya invånare.

Vision för planområdet av Arkitektbyrå B&M Oy.

Stadsplaneringsnämnden behandlar den första detaljplanen för Kera vid sitt möte den 27 november 2019. Detaljplanen omfattar ett område söder om banan där man planerar hem för cirka 5 500 invånare. Ett urbant gåcentrum byggs på bägge sidor om banan vid nuvarande Kera station. En gångbro förenar centrumets olika delar. Lokaler för exempelvis en dagligvaruhandel byggs i centrumet.

”De högsta husen byggs i centrum. Bostadskvarteren omkring det byggs tätt med lägre höjd. Bredvid Kera park kan man bygga en skola och flera daghem”, berättar områdesarkitekt Tiina Piironen. Kilo logistikcentrum var tidigare verksamt i området och dess byggnad används nu för allehanda tillfälliga aktiviteter, såsom idrottsverksamhet.

Goda trafikförbindelser blir ännu bättre

Kera ligger fyra minuter med tåg från Alberga och en resa till Helsingfors tar 20 minuter. Beredskap för att stadsbanan förlängs från Alberga till Köklax reserveras vid planeringen av området. En reservation görs likaså för en högklassig stamförbindelse från Mattby via Kera till Alberga.

Nya trafikarrangemang omfattar en gatuförbindelse under banan vid stationen samt öster om stationen en gångtunnel som förenar rekreationsområden. I närheten av stationen ska det byggas en infartsparkering för bil- och cykeltrafiken. Målet är att utnyttja turvis parkering för infartsparkering, boende, arbetsplatser och tjänster.

”I nuläget saknar Kera parker, men i Kera centrum, på bägge sidor av banan ska det byggas en grönskande park för olika slags aktiviteter där det exempelvis vintertid kunde finnas en skridskoplan. Syftet är att liva upp Keraområdet genom att även använda allsidig konst,” berättar landskapsarkitekt Katariina Peltola

Stadsplaneringsnämndens föredragningslist 27.11.2019

Mer information om Keraprojektet

Illustrationer: Arkitektbyrå B&M Oy.