FCG:s lösning för intelligent trafik blir operatören för färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-03-2020 kl. 11.18

FCG Smart Transportation Oy har blivit vald som förmedlingsoperatör för Färdcentralen Västra Nyland. Operatören ansvarar för ruttplaneringen, förmedlingen och kundtjänsten inom färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen. Avtalet är tillfälligt. Färdcentralen inleder sin verksamhet hösten 2020.

Antalet transporter i området är cirka 500 000 per år. De flesta transporterna har koppling till färdtjänster som ersätter kollektivtrafiken och som regleras i handikappservicelagen och socialvårdslagen.

”På valet av operatör inverkade bland annat att tjänsten var enkel att använda och hade hög kvalitet. Även klienterna deltog i bedömningen av användbarheten. Nästa gång får klienterna delta i utvecklingen av tjänsten i april när Färdcentralens klientpilotprojekt startar. Under pilotprojektet testar vi det nya systemets funktion,” säger projektchef Pasi Ojaniemi vid Esbo stad.

”Vi är naturligtvis glada att Esbo valde oss som färdtjänstoperatör. Jag är speciellt tacksam för att vi fick maxpoängen för kvalitet – det är välkänt att Esbo vill erbjuda stadens invånare en högklassig och modern service”, säger Aki Keskinen, verkställande direktör för FCG Smart Transportation.

FCG Smart Transportation Oy är ett uppstartföretag inom Finnish Consulting Group som fokuserar på att utveckla och verkställa konceptet MaaS (mobilitet som service) i kommuner och städer. I takt med digitaliseringen blir optimeringen av transporterna lättare och jämfört med traditionella färdtjänster, till exempel i fråga om taxitrafiken, kommer den även att öka. Genom att optimera trafiken kan man även mäta och sänka utsläppen från trafiken. 

För klienten är tjänsten trygg och enkel att använda. Klienten kan använda en telefontjänst och en enkel klientapplikation för att boka transporter.

Ytterligare information

Pasi Ojaniemi, projektchef, Esbo stad
Tfn 050 385 9086, pasi.ojaniemi@espoo.fi

Aki Keskinen, verkställande direktör, FCG Smart Transportation Oy
Tfn 044 355 7869, aki.keskinen@fcg.fi

Päivi Allenius, marknads- och kommunikationsdirektör, FCG-koncernen
Tfn 040 753 7374, paivi.allenius@fcg.fi