Färdcentralen Västra Nyland tar över färdtjänsten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.12.2018 kl. 10.22

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna sköts i framtiden av Färdcentralen Västra Nyland. Färdcentralen, som drivs av Esbo stad, tar stegvis över färdtjänsten från sommaren 2019.

Styrgruppen för projektet Transporter 2019 beslutade om namnet 12.12.2018. Styrgruppen består av representanter för kommunerna och för äldrerådet och handikapprådet i Esbo stad. 

Namnförslag samlades in med ett formulär på projektets webbsida i november. De utvecklarklienter som projektet anlitat för att delta i utvecklingen av den nya Färdcentralen fick rösta bland förslagen i början av december. Det finska namnet ”Kulkukeskus” vann omröstningen. Det svenska namnet valdes av styrgruppen.

Färdtjänst erbjuds klienter som annars har svårt att resa. Vem som kan bli klient bestäms enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen.

Feluppfattningar om väntetider

Det har förekommit feluppfattningar om väntetiderna och annat som rör den nya färdtjänsten. Representanter för organisationer har förundrat sig över att staden kan anse 60 minuter vara en skälig väntetid och varför man inte kan stanna på vägen utan tillstånd av centralen som förmedlar skjutsen. 

– 60 minuter är den maximala väntetiden från beställningen tills taxin anländer.  När taxin har beställts i förväg anländer den vid den önskade tidpunkten, då finns det ingen väntetid alls.    Mellanstopp har vi inte tagit upp i projektet ännu, säger projektchef Pasi Ojaniemi.

Klienter har också undrat hur det går med möjligheten att anlita samma chaufför varje gång.  Den möjligheten kommer att kvarstå i den nya färdtjänsten, men det ska vara motiverat, enligt de principer som projektet har tagit fram.

Du kan fortfarande påverka: bli utvecklarklient

Det mesta är inte fastlagt innan instruktionen för den nya Färdcentralen har godkänts. Tjänsteinnehavarna som bereder instruktionen hoppas på många kommentarer av utvecklarklienterna. Du kan delta som utvecklarklient om du .

Tjänsteinnehavarna gör med utvecklarklienternas hjälp upp ett förslag till instruktion för Färdcentralen. Instruktionen godkänns av kommunernas social- och hälsovårdsnämnder i början av 2019.

– Vi vill skapa en ny trygg och tillgänglig Färdcentralen med utgångspunkt i klienternas behov för resor enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen. Vi lyssnar till utvecklarklienterna under hela beredningen av den förnyade Färdcentralen och de kan också delta i pilotförsök innan den förnyade tjänsten tas i bruk i full skala, poängterar Ojaniemi.    

Ytterligare upplysningar