Färdcentralens start skjuts upp

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-10-2020 kl. 14.03

Färdcentralen Västra Nyland ordnar i framtiden färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen inom hela västra Nylands område. Avsikten var att tjänsten skulle inledas i november 2020, men på grund av upphandlingsprocessen blir vi tvungna att skjuta upp starten. Det har tagit längre tid än väntat att kontrollera inlämnade fordonsuppgifter och straffregisterutdrag och upphandlingsbeslutet har ännu inte fattats.

Enligt en preliminär tidtabell inleds tjänsten stegvis i december–januari. Alla klienter använder den nuvarande färdtjänsten tills den nya färdtjänsten startar. Klienterna får per brev anvisningar om hur man använder Färdcentralens tjänster. I brevet meddelas också Färdcentralens kontaktuppgifter samt ett exakt datum för när klienterna ska övergå till att använda Färdcentralens tjänster. Innan man övergår till den nya tjänsten ordnas informationsmöten för klienter och chaufförer.

Färdcentralens färdtjänst är avsedd för dem som inte utan oskäliga svårigheter kan resa med kollektiva trafikmedel. I västra Nylands område finns det sammanlagt 6 300 klienter inom färdtjänsten enligt handikappservicelagen och 2 000 klienter inom färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Det ordnas sammanlagt 500 000 skjutsar per år.