Färdcentralens taxiföretag har valts

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-11-2020 kl. 15.17

Färdcentralen Västra Nylands taxiföretag har valts och upphandlingsbeslutet publicerades 27.11.2020. De valda taxiföretagen skjutsar enskilda klienter enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Till Färdcentralen valdes 47 dagbilar och 625 avtalsbilar. Dagbilarna är tillgänglighetsanpassade och de är endast i Färdcentralens bruk vardagar kl. 6–21. Avtalsbilarna kör de skjutsar som dagbilarna inte hinner köra. De kör också under veckoslut och vardagshelger samt nattetid. Bland avtalsbilarna finns både tillgänglighetsanpassade bilar och personbilar.

Till tjänsteproducenter valdes företag som uppfyller de uppställda kvalitetskraven, såsom kraven på språkkunskaper, utbildning och materiel. Färdcentralens taxiföretag har angetts i upphandlingsbeslutet.

Färdcentralen inleder sin verksamhet i februari

Färdcentralen inleder sin verksamhet i Esbo tisdag 2.2.2021. De övriga kommunerna i västra Nyland ansluter sig till Färdcentralen i mitten av mars. Före starten ordnas informationsmöten för klienter och chaufförer. Färdtjänstens nuvarande klienter får per brev anvisningar om hur man använder Färdcentralens tjänster. I brevet meddelas också tidpunkterna för informationsmötena samt ett exakt datum för när klienterna ska övergå till att använda Färdcentralens tjänster. Alla klienter använder den nuvarande färdtjänsten tills den nya färdtjänsten startar.

Trygga tjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdcentralen betjänar på finska, svenska och engelska. Chauffören hjälper klienten att ta sig in i bilen och ut ur den.

Färdtjänsten ersätter kollektivtrafiken för dem som av någon anledning inte kan använda kollektivtrafik. Vid anordnandet av färdtjänst följs gällande lagstiftning och de instruktioner som klientens hemkommun har godkänt.

Mer information:

Logistikdirektör Kari Sirviö, kari.sirvio@esbo.fi
Transportchef Kari Vilppula, kari.vilppula@esbo.fi