Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning förnyas sommaren 2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
3.9.2018 kl. 8.00

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis från sommaren 2019. Avsikten är att ta fram gemensamma kriterier och verksamhetssätt för färdtjänsten, som ordnas på grundval av handikappservicelagen och socialvårdslagen.

Beredningen av reformen leds av Esbo. De andra som deltar är Lojo, Kyrkslätt, Raseborg, Grankulla, Hangö, Sjundeå, Ingå och omsorgssamkommunen Karviainen. I området bor nästan en halv miljon invånare och av dem har cirka 8 000 rätt till färdtjänst.

På hösten och vintern skapas en ny, gemensam verksamhetsmodell för att ordna och producera färdtjänst. Både förmedlingen, det vill säga ett dataprogram, och transporterna kommer att upphandlas.

Färdtjänsten fortsätter naturligtvis utan avbrott medan omställningen pågår.

Esbo ordnar färdtjänst för hela västra Nyland

Esbo stad kommer att ordna färdtjänsten för hela västra Nyland. Varje kommun bestämmer själv inom vilket område klienterna kan använda färdtjänsten.

– Trots att Esbo använder samma tjänst som Hangö, betyder det inte att en Esbobo kan åka med färdtjänsten till Hangö, säger projektchef Pasi Ojaniemi.

Målet är att utveckla en modern, kundorienterad verksamhetsmodell som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna tjänsten. Man kunde till exempel pröva på att klienterna får en viss penningsumma eller en viss sträcka och själv kan välja trafikmedel.

Först gör staden pilotförsök

Beredningen av den nya färdtjänsten behandlas av Esbos social- och hälsovårdsnämnd samt av äldrerådet och handikapprådet. Om principerna som ska gälla vid upphandlingen beslutar social- och hälsovårdsnämnden.

I planeringen av färdtjänsten deltar också arbetstagare, klienter och representanter för kommunerna. Klienterna får också delta som testare.

– Klienterna får delta i ett pilotförsök innan den nya färdtjänsten allmänt tas i bruk, det vill säga beställa resor och kanske också resa. Färdtjänsten utformas sedan på grundval av klienternas erfarenheter av försöket. I projektets styrgrupp deltar representanter för äldrerådet och handikapprådet och kommunerna. Där beslutar de om projektets riktlinjer, berättar Ojaniemi.

Inom projektet skapas också ett gränssnitt och en plattform som passar för organisationen av stadens övriga transporter, till exempel skolskjutsen, hemvårdens resor till klienterna och stadens godstransport. De övriga kommunerna beslutar senare om de vill att Esbo också ska ta hand om förmedlingen av andra slags transporter.

Upplysningar:

Projektet Transporter 2019, projektchef Pasi Ojaniemi
Esbo stads logistik
tfn 050 385 9086, pasi.ojaniemi@esbo.fi