Finns det hjärterum så finns det stjärterum – pröva på samåkning

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
11.9.2018 kl. 6.00

Esbo stad genomför hösten 2018 ett försök med samåkning under devisen ”Peput penkkiin” (”Finns det hjärterum så finns det stjärterum”). Vi vill testa om det går att höja bilarnas användningsgrad för att staden ska nå sitt mål, att det ska vara slut på nettoutsläppen av växthusgaser i staden 2030.

Du kan delta i försöket genom att

 • ge plats i din bil åt andra som vill samåka
 • beställa samåkning i en annans bil

Samåkningen koncentreras i detta skede till Esbo centrum, Otnäs, Kägeludden, Hagalund och västra Esbo. Om det finns tillräckligt med intresserade på annat håll kan samåkningen utvidgas.

Samåkare kan också åka en del av resan med kollektivtrafik eller med cykel.

I stadens försök byter pengar inte ägare. Deltagande i försöket är naturligtvis helt frivilligt. Bland dem som deltagit i försöket lottar vi ut motionssedlar och biobiljetter som tack för deltagandet.

– Samåkning hjälper staden att nå klimatmålen, skonar miljön och gör vardagen smidigare.  Du kan också pröva på samåkning bara en enda gång om du vill.  Vem vet, det kanske uppstår förträffliga samåkningsnätverk för framtida behov, säger trafikstyrningschef Johanna Nyberg som leder försöket.

Staden ordnade informationstillfällen unden den europeiska stadstrafikveckan (European Mobility Week) 18–20.9.2018 på olika håll i Esbo. Vid informationstillfällena nådde vi tusentals människor och fick värdefull feedback från kommuninvånare och dem som rör sig i kommunen. Om du missade dessa tillfällen, hittar du tilläggsinformation om samåkningsförsökets detaljer här: Frågor och svar (på finska). Du kan anmäla dig också på den bifogade enkäten: Kimppakyytikysely (på finska).*

Hur ska vi göra det, vad är förväntningarna?

Med hjälp av försöket vill Esbo stad lära sig mera om

 • hur pendling och resor på fritiden kunde underlättas och hur bilarna i Esbo kunde användas effektivare
 • hur appen för beställning av samåkning och samåkningsbilar fungerar
 • vad stadens invånare förväntar sig av en dylik tjänst och av staden

Försöket är öppet för alla från 26.9 till 10.1.2019**. Försöket slutar i sin helhet i februari 2019 och det ingår i Den digitala agendan.

Under försökstiden ansvarar Blox Car jämte partner för kundservice, guidning och frågor om appen. En som deltar är Statens tekniska forskningsanstalt VTT, som undersöker verkningsfullheten.

Ytterligare uppgifter

 • Frågor och svar (på finska)
 • Trafikstyrningschef Johanna Nyberg, johanna.nyberg@esbo.fi, tfn 040 526 8331
 • Utvecklingschef Valia Wistuba, valia.wistuba@esbo.fi, tfn 043 825 2905 
 • Projektchef Marke Kaukonen, marke.kaukonen@esbo.fi, tfn 050 553 2495

* Texten har uppdaterats 4.10.2018: Hänvisning till lån av bil till andra har tagits bort
** Texten har uppdaterats 12.11.2018: Försöksperioden har förlängts till 10.1.2019 (ursprungligen: 30.11.2018).