Fira sommarlovet och skolavslutningen coronasäkert

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
03-06-2021 kl. 15.54

Snart är det dags för vårfester och sommarlov, men också i år ska vi se till att vi firar på ett coronasäkert sätt, det vill säga undviker stora folksamlingar. Vi rekommenderar att festerna ordnas med iakttagande av gällande rekommendationer om antalet personer på privata tillställningar och andra säkerhetsanvisningar om tillställningar. 

”När sommarlovet börjar lönar det sig att planera roliga aktiviteter med sin egen lilla krets och att hålla kontakt med en större kamratkrets via sociala medier”, tipsar kommissarie Hannu Väänänen från polisinrättningen i Västra Nyland. 

Det är bäst att fira utan alkohol: Om den unga är ute med sina kompisar, är det bra om hen håller kontakt med föräldrarna under kvällen, så att de vet att allt är i ordning. Å andra sidan är det bra att också föräldrarna kan nås av myndigheterna, om till exempel polisen under kvällens gång behöver kontakta dem om barnet. 

Prata med de unga om riskerna 

Det avråds fortfarande från stora folksamlingar på grund av coronasituationen, eftersom det är svårt att hålla avstånd och följa hygienanvisningarna i dem.  

”Det vore bra om föräldrarna pratade med de unga om detta, eftersom vi redan sett större samlingar, i synnerhet vid vackert väder”, påpekar säkerhetschef Petri Häkkinen från Esbo stad. 

Föräldrarna kan gärna också ta upp lägereldar och engångsgrillar med de unga, det är varning för skogsbrand, påminner Västra Nylands räddningsverk. 

Skolornas vårfester  

Skolor och gymnasier kan ordna vårfester på distans och för eleverna i den egna klassen eller gruppen. Festen ordnas med iakttagande av hälsosäkerhetsprinciperna inom närundervisningen.  

Gymnasiernas studentfester ordnas på plats för abiturienterna, men ingen publik kan delta, utan festerna streamas så att man kan följa dem hemma. På grund av coronasituationen är det tyvärr inte möjligt att bjuda in elevers och studerandes familjemedlemmar eller andra utomstående gäster. 

Esbo stads bildningssektor gratulerar både dem som avslutar grundskolan och dem som utexamineras från läroanstalter på andra stadiet!

Vi rekommenderar att vårens och sommarens fester för utexaminerade i hemmen och andra privata lokaler i första hand ordnas utomhus. Festerna ska ordnas med iakttagande av gällande rekommendationer om antalet personer på privata tillställningar och andra säkerhetsanvisningar om tillställningar. Rekommendationen är att privata tillställningar, det vill säga fester som ordnas i hemmen, begränsas till högst tio personer inomhus och högst 50 personer utomhus från 1.6.2021. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar för sommarfester.  

Skolavslutningen firas lika som i fjol med ett livestreamat evenemang. 182 km Apart – Summer Editions huvudartist är den energiska popsångaren Tuure Boelius. Det livestramade evenemanget som ordnas i samverkan mellan Esbo och Tammerfors börjar 5.6.2021 kl. 19 på adressen youtube.com/nuortentamperefi

Läs mer om ordnandet av läroanstalternas vårfester.  

Läs också om allt roligt som barn, unga och barnfamiljer kan göra på sommaren.