Folkdräkten inspirerar igen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20.12.2017 kl. 15.30

Folkdräkterna är nu starkt närvarande! I Facebooks Folkdräktsgrupp finns för tillfället redan över 5000 medlemmar. Orsakerna till denna trend är många, t.ex. jubileumsåret Finland 100, folkdräktens ”vädringsdag”, som fortsatt redan under några års tid, en mer tolerant inställnings till att man kan kombinera delar av folkdräkten med vardagskläder, ett allmänt intresse för att göra och visa upp handarbeten i grupp och folkdräkternas färgsprakande kulturarv, både det materiella och det immateriella.

Arbetet med valet av Esbo folkdräkts former, färger och material påbörjades redan för 110 år sedan. Inspirerade av nationalitetsrörelsen började folk på olika håll i vårt land planera egna hembygdsdräkter, som färdiggjordes av modeller gjorda av experter. Utgångspunkten för modellerna var traditionella festkläder från 1700-1800 -talet som hade använts av bondebefolkningen. I Esbos fall var uppgiften svårare än väntat, för det fanns mycket lite hågkomster eller dräkt- och arkivmaterial. De ivrigaste deltagarna i folkdräktsprojektet var föreningsmedlemmarna i Brage Filialen i Esbo och Gammelgårds ungdoms och Allmogeförening. Den första dräktmodellen offentliggjordes år 1911 efter en lång rad av åsiktsutbyten och motgångar. Folk var inte nöjda med den här modellen heller. I och med att Brage aktivt samlade in pengar, att man gjorde dräktforskning och vidareutvecklade modellen, så kunde den nya modellen offentliggjöras år 1924. Den här dräkten är, förutom en del små tillägg som kommit, fortfarande i bruk.

Föreningen Brage, som är belägen på Kasärngatan i Helsingfors, ansvarar för bevarandet, utvecklandet, forskningen kring och om möjligt även förförsäljningen av delar av Esbos och många andra ursprungligen svensksråkiga kuststäders folkdräkter. I Brages samling finns totalt 190 folkdräktsmodeller.

Finlands folkdräktsförening Raita ry grundades i slutet av förra året. Föreningen strävar till att befrämja de finska folkdräkternas välkändhet och att skapa en positiv image om folkdräkter. Föreningen samarbetar mycket med Suomen kansallispukukeskus och med  Föreningen Bragen. Från bägge får man information om hur man kan införskaffa en folkdräkt. På Medborgar- och Arbetarinstituten är det möjligt att få handledning till att själv göra en folkdräkt. Man kan läsa mer om Esbo folkdräkts förggranna historiska skeden i boken Espoon kansallispuku - Esbo Bygdedräkt (säljs i EMMA shopen och Glims gårdsmuseums museibod, pris 3 €)

Text: Suvi Kettula (översättning, Tanja Ekholm)
Bilder: EKM

Källa: Bo Lönnqvist, Mariliina Perkko ja Gunilla Vuori. Espoon kansallispuku Esbo Bygdedräkt. Espoon kaupunginmuseon tutkimuksia 2. 1989.

Espoon kaupunginmuseon kansallispuvuista kertovan kirjan kansi. Kannessa nainen Espoon puvussa.
Berättelsen om Esbo folkdräkt finns i boken Espoon kansallispuku Esbo Bygdedräkt

Yksityiskohta kuva pellavapaidan rannekkeesta

Ärmlinningarna är prydda med trådknappar och hålsöm.

Espoon pukuun kuuluva tykkimyssy
Styckemössa

Pukuun vyötärölle kiinnitettävä tasku

Kjolsäcken, som fästs vid midjan, är gjort av samma ylletyg som västen.