Föreslå Årets handling för tillgänglighet!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.5.2018 kl. 13.14
Ett tillgängligt Esbo -barn i en sandlåda där man också kan leka i en rullstol
Barn i en sandlåda där man också kan leka i en rullstol.

Tävlingen Årets handling för tillgänglighet söker inspirerande exempel på tillgänglighet.

Tävlingen ordnas redan för Femte gången och den är öppen för alla! Syftet med tävlingen är att lyfta fram vikten av likabehandling och delaktighet på ett positivt sätt.

Vilka tjänster, företag, samfund eller till exempel bygglösningar har gjort vardagen smidigare i Esbo? Vad har gjort det lättare för dig att uträtta ärenden eller ta dig fram? Handlingen kan vara liten eller stor, viktigast är att den har bidragit till ökad tillgänglighet.

Lämna ditt förslag med motiveringar senast 10.6.2018

  • per e-post till sirkku.kiviniitty@espoo.fi
  • per sms till tfn 050 344 5190
  • per post till Handikappombudsmannen, PB 220, 02070 Esbo stad.

En jury som handikapprådet valt väljer ett av förslagen till Årets handling för tillgänglighet. Årets handling för tillgänglighet 2018 offentliggörs och belönas på Esbodagen 24–25.8.2018.