Förhandlingsresultat om Esbo stads budget för 2021 nåddes

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-11-2020 kl. 13.49

Fullmäktiges förhandlingskommitté har nått förhandlingsresultat om Esbo stads budget för 2021 och ekonomiplanen.

Ytterligare anslag beslutades bland annat för timresurser inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet, för den grundläggande konstundervisningen och för äldreomsorgen. För att lösa de problem inom hälsovården samt familje- och socialtjänsterna som orsakats av coronasituationen beviljades ytterligare anslag för att få bort köer. Dessutom beviljades ytterligare anslag för mentalvården för barn och unga, familje- och socialtjänsterna och de mobila enheterna inom ungdomsarbetet. Förhandlingskommittén fattade också beslut om att höja anslaget för servicesedeln inom småbarnspedagogiken och för kommuntillägget för stödet för privat vård samt för vintercykling och för iståndsättning av sjöar. Inga små skolor eller bibliotek stängs nästa år. 

I investeringsprogrammet reserverades anslag bland annat för flyttbara gymnastiklokaler för skolan Niipperin koulu, för planeringen av skolan Jupperin koulu och gymnasiet Leppävaaran lukio samt för bevarandet av biblioteket i Gröndal.   

Förhandlingsresultatet höjer driftsekonomins nettoutgifter med 5,5 miljoner euro jämfört med stadsdirektörens budgetförslag för år 2021. Anslaget för social- och hälsovårdssektorns tjänster utökas med 2 miljoner euro och anslaget för bildningssektorns tjänster med 6 miljoner euro. Från bland annat den allmänna förvaltningen, resekostnaderna och hyreskostnaderna för lokaler avdras sammanlagt 3 miljoner euro.  

Fullmäktige i Esbo sammanträder 3.12 kl. 16 för att besluta om budgeten. 

Fullmäktige beslutade 19.10 om produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Med hjälp av programmet förbättras systematiskt produktiviteten i ordnandet och produktionen av tjänster, utvecklas ledningen, effektiviseras användningen av resurser och görs prioriteringar i stadens utveckling. Programmet ställer upp en så kallad femårsram för planeringen av verksamheten och ekonomin. Målet är att säkerställa att Esbo stads tjänster ordnas och produceras på det totalekonomiskt förnuftigaste sättet. 

I avtalet ingår fullmäktigegrupperna med undantag av Vänsterförbundet och Sannfinländarna. 

Mer information: 

ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Christina Gestrin (SFP), tfn 050 511 3121, christina.gestrin@gmail.com 

Neuvottelutulos (pdf, 117 Kt)

Pöytäkirjamerkinnät (pdf, 90 Kt)