Förhandsröstningen medför ändringar i servicepunkternas tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-05-2021 kl. 8.43

Samtliga av Esbo stads sex servicepunkter omvandlas till förhandsröstningsställen i kommunalvalet 26.5–8.6.2021. Servicepunkterna i Esboviken och Hagalund betjänar endast väljare under förhandsröstningstiden. Andra ärenden kan under denna tid skötas per telefon, chatt eller e-post eller på servicepunkterna i Esbo centrum, Kalajärvi, Alberga och Mattby.

Servicepunkterna är öppna för förhandsröstning enligt tidtabeller som du hittar på .

I övriga ärenden betjänar servicepunkterna i Esbo centrum, Kalajärvi, Alberga och Mattby enligt normala öppettider.

Medan förhandsröstningen pågår är servicepunkternas kunddatorer i bruk endast i servicepunkterna i Mattby, på servicetorget i Iso Omena. I alla övriga servicepunkter är datorerna reserverade för valrelaterade ärenden.

Ta med personbevis och egen penna

När du kommer för att rösta måste du ha ett personbevis med dig. På grund av coronapandemin ber vi att du också tar med dig en egen blyerts- eller kulspetspenna.

Du kan komma för att rösta eller sköta andra ärenden endast om du är frisk. Du får inte ha de minsta förkylnings- eller magsymtom som kan tyda på coronavirussmitta. Vi rekommenderar att alla besökare använder ansiktsskydd eller visir.

För att undvika rusningar hoppas vi att du inte lämnar förhandsröstningen till de sista dagarna.

I Esbo finns också flera andra förhandsröstningsställen, av vilka en del är utomhus eller så kallade drive-in-röstningsställen till vilka du kan köra direkt med bil. För att göra röstningen smidigare och undvika rusning är röstningsställena öppna varje dag. Öppettiderna varierar och vissa tider har reserverats för personer som hör till en riskgrupp.

Mer information